Logo Cung Cấp
Đà Nẵng giải thích việc chọn chủ đề cho năm 2020

Đà Nẵng giải thích việc chọn chủ đề cho năm 2020

1 năm trước infonet.vn

Chủ đề của năm 2020 vừa được UBND TP Đà Nẵng thống nhất lựa chọn là 'Năm môi trường và trật tự đô thị'. Chủ đề này sẽ còn được trình ra kỳ họp cuối năm 2019 của HĐND TP Đà Nẵng xem xét, quyết định chính thức!


Theo Sở KH-ĐT Đà Nẵng, thực hiện chỉ đạo của UBND TP Đà Nẵng, Sở này đã phối hợp với các đơn vị tổng hợp được 27 đề xuất từ 20 đơn vị, địa phương trên địa bàn về chủ đề năm 2020 của TP Đà Nẵng. Trong đó có 2 đơn vị (Sở LĐ-TB-XH và BQLDA Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng) có văn bản báo cáo không có đề xuất.

Môi trường và trật tự đô thị sẽ là hai nội dung trọng tâm trong chủ đề năm 2020 của TP Đà Nẵng (Ảnh: HC)

Qua nghiên cứu, rà soát đề xuất từ các đơn vị, địa phương, Sở KH-ĐT Đà Nẵng đề xuất 2 chủ đề phù hợp với định hướng phát triển của TP để lãnh đạo UBND TP xem xét, chọn làm chủ đề năm 2020 của TP Đà Nẵng.

Theo đó, có 4/20 đơn vị đề xuất chọn chủ đề “Năm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo” cho năm 2020 của TP Đà Nẵng. Lý do được đưa ra là chủ đề này phù hợp với tinh thần Nghị quyết 43-NQ/TƯ ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; đó là xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm khởi nghiệp, sáng tạo của vùng, của cả nước, của khu vực.

Nếu lựa chọn chủ đề “Năm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo” cho năm 2020 sẽ góp phần khẳng định khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo là định hướng chỉ đạo xuyên suốt của các cấp lãnh đạo TP và là ưu tiên hàng đầu trong chương trình phát triển kinh tế của TP Đà Nẵng trong thời gian đến.

Tuy nhiên, chủ đề có số đơn vị đề xuất nhiều nhất (6/20 đơn vị) chọn làm chủ đề cho năm 2020 của TP Đà Nẵng là “Năm môi trường và trật tự đô thị”. Giải thích lý do có nhiều ý kiến đề xuất chủ đề này, Sở KH-ĐT Đà Nẵng cho biết, ngày 21/8/2008, UBND TP Đà Nẵng đã có Quyết định 41/2008/QĐ-UBND ban hành Đề án “Xây dựng Đà Nẵng – Thành phố môi trường” đến năm 2020.

Mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, Đà Nẵng trở thành đô thị đủ năng lực ngăn ngừa ô nhiễm và suy thoái môi trường, xử lý và khắc phục các sự cố môi trường dựa trên nền tảng ý thức của tất cả mọi người và cả hệ thống chính trị; tạo sự an toàn về sức khỏe và văn minh, một môi trường sống tốt cho người dân, nhà đầu tư và du khách.

Ngày 5/6/2019, UBND TP Đà Nẵng đã tổ chức tổng kết 10 năm (2008 – 2018) thực hiện Đề án “Thành phố môi trường” nhằm rà soát, đánh giá những thành tựu và hạn chế trong quá trình thực hiện. Theo đó, đến nay Đề án đã đạt được những kết quả nhất định, Đà Nẵng trở thành địa phương điển hình trong cả nước có định hướng xây dựng thương hiệu “Thành phô môi trường”.

Những nỗ lực của Đà Nẵng thời gian qua đã đươc ghi nhận qua nhiều giải thưởng trong 3 năm liên tiếp 2011, 2012 và 2013 về “Thành phố bền vững về môi trường ASEAN”, “Thành phố phát thải carbon thấp”, và được APEC bình chọn là 1 trong 20 TP lớn đạt tiêu chí “TP hàm lượng carbon thấp”.

Tuy nhiên, trong bối cảnh ô nhiễm công nghiệp đang là thách thức, là bài toán nan giải của các đô thị lớn trên thế giới và thực tiễn phát triển KT-XH khiến cho TP Đà Nẵng phải đối diện với nhiều bất cập về gia tăng dân số cùng hệ lụy từ phát triển du lịch – dịch vụ, sự suy giảm tài nguyên và thách thức về biến đổi khí hậu.

Hơn nữa, Đà Nẵng xác định xây dựng “TP môi trường” là một quá trình lâu dài, bền vững trên cơ sở tiếp tục phát huy kết quả giai đoạn 10 năm qua, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm để triển khai thành công các mục tiêu, tiêu chí lâu dài. Vì vậy có nhiều ý kiến đề xuất lấy môi trường làm một phần chủ đề năm 2020 của TP Đà Nẵng.

Đối với phần “trật tự đô thị”, theo Sở KH-ĐT Đà Nẵng, bao hàm nội dung khá rộng lớn, từ trật tự xã hội đến trật tự xây dựng, trật tự giao thông và an ninh trật tự. Việc thiết lập “trật tự đô thị” có vai trò đặc biệt trong việc hình thành văn minh đô thị, là cơ sở để phát triển bền vững, đúng theo định hướng Nghị quyết 43-NQ/TƯ ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Ngoài ra, theo thống kê tại Cổng Thông tin điện tử TP Đà Nẵng, từ ngày 01/01/2019 đến ngày 20/10/2019 có 3.372 phản ánh, góp ý được gửi đến Cổng Thông tin điện tử TP Đà Nẵng và Ứng dụng Góp ý của Hệ thống thông tin chính quyền điện tử TP Đà Nẵng.

Chiếm 79,5% trong đó là các phản ánh, góp ý liên quan đến an ninh trật tự (545 lượt); lĩnh vực môi trường (1.024 lượt); an toàn giao thông (515 lượt); hạ tầng đô thị (591 lượt) và vệ sinh an toàn thực phẩm (5 lượt)”.

“Đây cũng là cơ sở để có nhiều đơn vị đề xuất thêm phần “Trật tự đô thị” trong việc chọn chủ đề năm 2020 của TP Đà Nẵng là “Năm môi trường và trật tự đô thị”!” – Lãnh đạo Sở KH-ĐT Đà Nẵng cho hay.

Qua xem xét, thảo luận tại phiên họp thường kỳ mới đây, UBND TP Đà Nẵng đã thống nhất chọn chủ đề “Năm môi trường và trật tự đô thị” để trình kỳ họp cuối năm 2019 của HĐND TP quyết định là chủ đề năm 2020 của TP Đà Nẵng.

HẢI CHÂU