Logo Cung Cấp
Lenovo ThinkCentre M90n-1 Nano và ThinkCentre M90n-1 Nano IoT ra mắt tại Việt Nam

Lenovo ThinkCentre M90n-1 Nano và ThinkCentre M90n-1 Nano IoT ra mắt tại Việt Nam

1 năm trước sggp.org.vn

Được thiết kế nhằm tăng cường sức mạnh cho người dùng trong nhiều môi trường làm việc khác nhau chỉ với một dây cáp duy nhất, ThinkCentre M90n-1 Nano và ThinkCentre M90n-1 Nano IoT hội tụ mọi thuộc tính cần thiết cho một không gian làm việc hiệu suất cao.


Lenovo ThinkCentre M90n-1 Nano và ThinkCentre M90n-1 Nano IoT ra mắt tại Việt Nam

Được thiết kế nhằm tăng cường sức mạnh cho người dùng trong nhiều môi trường làm việc khác nhau chỉ với một dây cáp duy nhất, ThinkCentre M90n-1 Nano và ThinkCentre M90n-1 Nano IoT hội tụ mọi thuộc tính cần thiết cho một không gian làm việc hiệu suất cao, bao gồm tiết kiệm không gian, tiết kiệm điện năng, hiệu năng mạnh mẽ và dễ dàng quản lý.

TẤN TUẤN