Logo Cung Cấp
Nỗ lực giải tỏa bế tắc chính trị tại I-xra-en

Nỗ lực giải tỏa bế tắc chính trị tại I-xra-en

2 năm trước nhandan.com.vn

Theo TTXVN và tin nước ngoài, ngày 23-11, Chủ tịch đảng Xanh-Trắng ở I-xra-en B.Gan-tơ hối thúc đảng Likud của Thủ tướng B.Nê-ta-ni-a-hu cùng thành lập chính phủ mới. Theo đó, sau khi chính phủ được thành lập, ông Gan-tơ sẽ giữ cương vị thủ tướng trong hai năm, sau đó ông Nê-ta-ni-a-hu có thể tiếp quản nếu không bị buộc tội tham nhũng. Ông Gan-tơ nhấn mạnh đây là giải pháp thay thế, nhằm tránh khả năng phải tổ chức cuộc bầu cử lần thứ ba trong năm 2019.


Trước đó, trong nỗ lực nhằm giải tỏa bế tắc chính trị, Tổng thống I-xra-en R.Ríp-lin đã giao nhiệm vụ cho Quốc hội nước này tìm thủ tướng mới để thành lập chính phủ. Yêu cầu của Tổng thống được đưa ra sau khi cả ông Nê-ta-ni-a-hu và ông Gan-tơ đều không thể thành lập chính phủ.