Logo Cung Cấp
Chỉ phải trả trợ cấp thôi việc cho người lao động

Chỉ phải trả trợ cấp thôi việc cho người lao động

2 năm trước nld.com.vn

Đại diện Liên hiệp HTX Thương mại TP HCM (quận 1, TP HCM) hỏi: Sau khi 2 hợp đồng lao động (HĐLĐ) xác định thời hạn hết hạn, người lao động (NLĐ) được ký HĐLĐ không xác định thời hạn và sau đó bị sa thải. Ở trường hợp này, doanh nghiệp (DN) có phải chi trả trợ cấp thôi việc cho NLĐ không?.


Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP HCM trả lời: Điều 48 Bộ Luật Lao động quy định khi HĐLĐ chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10, điều 36 của bộ luật này thì người sử dụng lao động (NSDLĐ) có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho NLĐ đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương. Mặt khác, tại khoản 2 điều 8 Thông tư 47 quy định trường hợp NLĐ làm việc cho NSDLĐ theo nhiều HĐLĐ kế tiếp nhau, khi chấm dứt HĐLĐ cuối cùng thì thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian NLĐ đã làm việc cho NSDLĐ theo các HĐLĐ. Trường hợp HĐLĐ cuối cùng do NLĐ đơn phương chấm dứt trái pháp luật hoặc bị xử lý kỷ luật sa thải thì thời gian làm việc theo HĐLĐ cuối cùng không được tính trợ cấp thôi việc. Đối chiếu với trường hợp trên, DN chỉ phải trả trợ cấp thôi việc cho NLĐ ứng với thời gian thực hiện 2 HĐLĐ xác định thời hạn.