Logo Cung Cấp
Điều chỉnh khoanh vùng bảo vệ di tích Địa điểm xảy ra vụ thảm sát Giồng Sắn

Điều chỉnh khoanh vùng bảo vệ di tích Địa điểm xảy ra vụ thảm sát Giồng Sắn

1 năm trước www.baodongnai.com.vn

Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch (VHTT-DL) vừa ban hành văn bản thống nhất với việc điều chỉnh khoanh vùng khu vực bảo vệ di tích Địa điểm xảy ra vụ thảm sát Giồng Sắn tại xã Phú Đông (huyện Nhơn Trạch).


Theo đó, diện tích khoanh vùng bảo vệ điều chỉnh: 663.545m2 (trong đó khu vực bảo vệ I có diện tích 8.117,5m2; khu vực bảo vệ II có diện tích 655.427,5m2). Bộ VHTT-DL đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương công bố rộng rãi việc điều chỉnh khoanh vùng khu vực bảo vệ di tích và khẩn trương tổ chức cắm mốc giới khu vực bảo vệ di tích; đồng thời có phương án quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích sau khi điều chỉnh.

Di tích Địa điểm xảy ra vụ thảm sát Giồng Sắn ở xã Phú Đông được Bộ VHTT-DL xếp hạng là di tích lịch sử cấp quốc gia theo Quyết định số 3068/QĐ-BVHTTDL ngày 23-9-2014. Tại thời điểm lập hồ sơ xếp hạng, di tích được khoanh vùng bảo vệ với diện tích khu vực I là 8.117,5m2 và khu vực II là 688.539,5m2.

Dự án Khu dân cư và cây xanh kết hợp dịch vụ giải trí nghỉ dưỡng tại xã Phú Đông do Công ty cổ phần Thiên Hà Group làm chủ đầu tư đã được UBND tỉnh cho chủ trương có vị trí nằm gần di tích cấp quốc gia Địa điểm xảy ra vụ thảm sát Giồng Sắn có một phần nằm trong khu vực khoanh vùng bảo vệ II của di tích, cách khu vực khoanh vùng bảo vệ I khoảng 250m.

Theo Quyết định số 455/QĐ-TTg ngày 22-3-2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung đô thị mới Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050 thì vị trí khu đất có chức năng quy hoạch là đất ở phát triển đô thị và đất cây xanh cấp khu vực và Quyết định số 4696/QĐ-UBND ngày 26-12-2017 của UBND tỉnh Đồng Nai phần lớn diện tích đất trong khu vực khoanh vùng bảo vệ II của di tích Giồng Sắn được quy hoạch đất ở nông thôn, đất thương mại dịch vụ, đất giao thông.

Việc điều chỉnh khoanh vùng bảo vệ nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các thủ tục cần thiết theo đúng Luật Di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Như Quỳnh