Logo Cung Cấp
Tăng cường nắm bắt dư luận xã hội

Tăng cường nắm bắt dư luận xã hội

1 năm trước www.baodongnai.com.vn

Việc nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội trong các tầng lớp nhân dân luôn được huyện Nhơn Trạch quan tâm. Để làm tốt việc này, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội trên địa bàn.


Đến nay, toàn huyện có 264 cộng tác viên dư luận xã hội, trong đó tổ cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội cấp huyện có 17 người. Tất cả Đảng bộ xã; các chi, Đảng bộ cơ sở và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn huyện đều có tổ cộng tác viên dư luận xã hội và đội ngũ cán bộ, đoàn viên, hội viên nòng cốt làm nhiệm vụ theo dõi, nắm bắt, phản ánh thông tin, tuyên truyền định hướng dư luận xã hội.

Ngoài ra, hằng năm Ban Thường vụ Huyện ủy phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức các đợt khảo sát điều tra dư luận xã hội và điều tra xã hội học trên địa bàn huyện. Từ năm 2015 đến nay, huyện đã phối hợp tổ chức 8 cuộc điều tra xã hội học về đánh giá tình hình kinh tế - xã hội; kết quả xây dựng nông thôn mới; kết quả khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII; việc phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên...

Qua thông tin dư luận xã hội, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xem xét, chỉ đạo các cấp ủy, ban, ngành tiếp tục phát huy những ưu điểm, cách làm hiệu quả được dư luận ủng hộ; chấn chỉnh, có giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm mà dư luận phản ảnh, bức xúc, nhất là trong việc đền bù, giải tỏa đất đai, tái định cư.

Quỳnh Trang