Logo Cung Cấp
61% nguồn nước mặt lưu vực hệ thống sông Đồng Nai sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt

61% nguồn nước mặt lưu vực hệ thống sông Đồng Nai sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt

1 năm trước www.baodongnai.com.vn


(ĐN)- Trung tâm quan trắc môi trường miền Nam thuộc Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên - môi trường cho biết, kết quả quan trắc trong năm 2019 trên lưu vực hệ thống sông Đồng Nai cho thấy, chất lượng nước tại các điểm quan trắc khu vực thượng nguồn và trung lưu trên các sông chính khá tốt, có 61% giá trị WQI (chỉ số chất lượng nước) đạt từ 75-100, chất lượng nước sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp; có 4% giá trị WQI đạt dưới 25, chất lượng nước ô nhiễm nặng tại vị trí thuộc nội ô TP.Hồ Chí Minh là: cầu Ông Buông (kênh Tân Hóa - Lò Gốm) và cầu An Lộc (kênh Tham Lương - Bến Cát - Vàm Thuật) và cảng Phú Định (sông Chợ Đệm) trong đợt 3 và 4.

Tuy nhiên, các kết quả quan trắc cũng cho thấy, do sức ép từ các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội lên môi trường nước của lưu vực hệ thống sông Đồng Nai đang ngày một lớn khiến nguồn nước mặt đã và đang bị ô nhiễm cục bộ. Các điểm ô nhiễm cục bộ tập trung chủ yếu tại các đoạn sông chảy qua các tỉnh, thành phố thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam là khu vực tập trung nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và đô thị.

Năm 2019, Trung tâm quan trắc môi trường miền Nam tiếp tục triển khai chương trình quan trắc định kỳ môi trường nước lưu vực hệ thống sông Đồng Nai với 6 đợt tại 49 điểm quan trắc trên 4 sông chính bao gồm: sông Đồng Nai (20 điểm), sông Sài Gòn (15 điểm), sông Thị Vải (6 điểm), sông Vàm Cỏ (8 điểm). Đây là chương trình đã được triển khai thực hiện thường xuyên hằng năm từ năm 2006 đến nay. Lê Văn