Logo Cung Cấp
Thuốc Aciclovir của Công ty Dược vật tư Y tế Hải Dương bị thu hồi

Thuốc Aciclovir của Công ty Dược vật tư Y tế Hải Dương bị thu hồi

1 năm trước phunuvietnam.vn

Cục Quản lý Dược đã quyết định thu hồi thuốc Aciclovir của Công ty cổ phần dược vật tư y tế Hải Dương do không đạt tiêu chuẩn chất lượng.


Ngày 24/11, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cho biết, Cục vừa có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành về việc thu hồi thuốc Aciclovir của Công ty cổ phần dược vật tư y tế Hải Dương do không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Cục Quản lý Dược yêu cầu Công ty cổ phần dược vật tư y tế Hải Dương phối hợp với nhà phân phối thuốc gửi thông báo thu hồi và tiếp tục tiến hành thu hồi toàn bộ lô thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Thuốc aciclovir bị thu hồi

Đồng thời, Cục Quản lý Dược cũng yêu cầu Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Hải Dương phối hợp với cơ quan kiểm tra chất lượng, cơ quan kiểm nghiệm thuốc Nhà nước tiến hành lấy 2 mẫu bổ sung và gửi mẫu đã lấy tới Viện kiểm nghiệm thuốc TƯ hoặc Viện kiểm nghiệm thuốc TP. Hồ Chí Minh để kiếm tra chất lượng đối với chỉ tiêu độ hòa tan.

Cục Quản lý Dược cũng yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc thu hồi lô thuốc không đạt chất lượng nêu trên, kiểm tra và giám sát các đơn vị thực hiện thu hồi lô thuốc nói trên.

Linh Trần