Logo Cung Cấp
Xã Tuy Lộc phát triển sản xuất gắn với xây dựng nông thôn mới

Xã Tuy Lộc phát triển sản xuất gắn với xây dựng nông thôn mới

1 năm trước baothanhhoa.vn

Khu trang trại tổng hợp của gia đình cô Nguyễn Thị Nhì nằm sâu trong thôn Trung Hà, xã Tuy Lộc (Hậu Lộc). Người phụ nữ trung tuổi đón chúng tôi bằng nụ cười niềm nở, đôn hậu và sẵn lòng mời khách thưởng thức những múi căng mọng được tách ra từ trái bưởi mới hái trong vườn.


Mô hình trang trại tổng hợp của gia đình cô Nguyễn Thị Nhì, xã Tuy Lộc.

Đón lấy múi bưởi từ tay cô Nhì, chúng tôi cảm nhận được sự trân quý nơi cô, đó chính là thành quả do người nông dân “một nắng, hai sương” làm ra. Từ đồng đất cao, manh mún, nhỏ lẻ không ai muốn làm, cô Nhì đã dám nhận phần khó về mình như một sự thử thách lòng kiên trì, can đảm của tự nhiên đối với con người. Năm 2016, khi xã có chủ trương dồn điền, đổi thửa, cô mạnh dạn thuê đất để phát triển kinh tế trang trại tổng hợp. Từ nguồn vốn của gia đình và vốn huy động được khoảng 2 tỷ đồng, cô đầu tư cải tạo đất, xây dựng nhà xưởng, mua cây, con giống... Đến nay, trang trại của cô có 2.000m2 đất trồng cây ăn quả, gồm: Bưởi Diễn, bưởi da xanh, chanh đào; 2.500m2 đất xây chuồng trại chăn nuôi gà hậu bị; 1.500m2 đất đào ao thả cá và 1.500m2 còn lại làm nhà xưởng. Mỗi năm, các sản phẩm làm ra từ trang trại của cô cho tổng thu nhập bình quân hơn 400 triệu đồng. Ngoài làm giàu cho bản thân, đóng góp cho xã hội, cô còn giải quyết việc làm cho 3 lao động với mức thu nhập 6 triệu đồng/người/tháng...

Mô hình kinh tế trang trại của cô Nhì là thành quả của quá trình triển khai thực hiện phát triển sản xuất gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM) ở xã Tuy Lộc. Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền cùng với sự phối hợp tích cực của các ngành, đoàn thể từ xã đến thôn đã tuyên truyền, phổ biến nâng cao hiểu biết cho nhân dân về các chủ trương, cơ chế, chính sách kinh tế mới của Đảng và Nhà nước. Tiếp thu có hiệu quả các tiến bộ khoa học - kỹ thuật, thường xuyên trao đổi kinh nghiệm, hướng dẫn tổ chức cho nhân dân tham gia các chương trình, dự án phát triển kinh tế, đẩy mạnh các hình thức hoạt động trong sản xuất và kinh doanh. Phong trào thi đua lao động sản xuất, xóa đói, giảm nghèo đã phát triển đều khắp trên địa bàn xã và ở tất cả các lĩnh vực như: Trồng trọt, chăn nuôi, tiểu thủ công nghiệp, kinh doanh, dịch vụ. Xã đã tập trung chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển kinh tế trang trại, gia trại, triển khai cơ giới hóa đồng bộ trong gieo trồng gắn với quy hoạch thâm canh cánh đồng mẫu lớn. Đặc biệt, xã đã làm tốt công tác dồn điền, đổi thửa, những diện tích đất lúa kém hiệu quả được xã quy hoạch cụm chăn nuôi và trồng cây ăn quả (quy mô mỗi trang trại từ 1,5-2 ha). Từ năm 2016 đến nay, xã đã chuyển đổi được 20 ha đất lúa kém hiệu quả sang trang trại tổng hợp. Toàn xã có 45/68 trang trại, gia trại đã và đang có hiệu quả kinh tế khá, góp phần nâng cao đời sống người dân.

Bên cạnh phát triển sản xuất, chính quyền các cấp đã tạo mọi điều kiện tốt nhất về mặt bằng sản xuất, mở rộng hệ thống thủy lợi, giao thông, đảm bảo vệ sinh môi trường, thuận lợi trong tiếp cận các nguồn vốn vay, hỗ trợ các mô hình sản xuất... để các hộ tham gia phát triển kinh tế. Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu như: Đường giao thông, kênh mương, nhà văn hóa thôn... phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Cơ sở hạ tầng như: Điện, đường, trường, trạm, chợ, bưu điện, nhà ở dân cư được củng cố, sửa chữa, tăng cường đáp ứng bước đầu nhu cầu phục vụ sản xuất và đời sống của nhân dân. Toàn xã đã xây mới được 5,66 km đường liên thôn, 2,4 km đường làng, ngõ xóm, 0,5 km kênh tưới đầu mối, 1,2 km kênh tưới nội thôn, 4 nhà văn hóa thôn, 160 nhà ở dân cư. Toàn bộ hệ thống bờ vùng, bờ thửa được mở rộng, đường trục nội đồng cấp phối 100%, cơ sở vật chất giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao... được quan tâm đầu tư. Tổng nguồn vốn huy động thực hiện chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng NTM của xã trong 9 năm qua (2011-2019) đạt hơn 500 tỷ đồng. Trong đó, vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương 5,2 tỷ đồng; vốn hỗ trợ từ ngân sách tỉnh, huyện, xã 33 tỷ đồng; vốn đóng góp và tự đầu tư của nhân dân 333 tỷ đồng... Với tinh thần tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, tranh thủ sự hỗ trợ của các cấp, các ngành, đến nay tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của xã đạt 13% trở lên; thu nhập bình quân đầu người 42,35 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,24%.

Ông Mai Văn Quân, Chủ tịch UBND xã Tuy Lộc khẳng định: Phát triển sản xuất trong xây dựng NTM đã tạo ra được diện mạo nông thôn có nhiều tiến bộ và phát triển về mọi mặt. Cơ sở vật chất hạ tầng thiết yếu của một cộng đồng dân cư được xây dựng khang trang, bền vững, cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống ngày càng nâng cao của người dân. Hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, an ninh trật tự, an toàn xã hội ổn định. Hiện nay, xã đã đạt 19/19 tiêu chí và hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận xã NTM năm 2019. Thời gian tới, xã tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện việc nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt và phấn đấu đến năm 2022 đạt xã NTM nâng cao. Bằng các giải pháp như: Tuyên truyền nâng cao nhận thức, động viên tinh thần, tập hợp sức mạnh của toàn dân trong xây dựng NTM. Nhất quán cụ thể hóa thực hiện cơ chế: Đảng lãnh đạo; các ban, tiểu ban xây dựng NTM làm tham mưu; UBND xã thống nhất quản lý, điều hành; nhân dân làm chủ. Phát huy tiềm năng thế mạnh nội lực, tranh thủ thu hút nguồn ngoại lực về tất cả các mặt cho chương trình xây dựng NTM, nhất là vốn đầu tư xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội. Trọng tâm là đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân bằng các mô hình kinh tế hiệu quả. Tiếp tục tích tụ ruộng đất, dồn ruộng, đổi điền, sắp xếp bố trí lại sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghiệp, chuyển dịch nhanh cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tăng giá trị trên đơn vị diện tích và trên hộ gia đình...

Bài và ảnh: Ngọc Anh