Logo Cung Cấp
Chú trọng thực hiện quy chế dân chủ tại doanh nghiệp

Chú trọng thực hiện quy chế dân chủ tại doanh nghiệp

1 năm trước www.baodongnai.com.vn

Xác định thực hiện quy chế dân chủ ở loại hình doanh nghiệp là một trong những nhiệm vụ quan trọng của hệ thống chính trị, Ban Chỉ đạo quy chế dân chủ cơ sở của huyện Trảng Bom đã thường xuyên tổ chức quán triệt các nghị định, quy định của Nhà nước liên quan đến thực hiện quy chế dân chủ cho cán bộ Công đoàn doanh nghiệp trên địa bàn huyện.


Ngoài ra, huyện còn cung cấp bản dịch tiếng Anh (do Ban Dân vận Tỉnh ủy cung cấp) về nội dung thực hiện quy chế dân chủ trong doanh nghiệp để triển khai đến các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp liên doanh.

Qua triển khai đã giúp cho người sử dụng lao động, người lao động, tổ chức đại diện tập thể lao động nhận thức đúng, đầy đủ những quy định về quyền và trách nhiệm của mình, tạo điều kiện để người lao động được biết, được tham gia ý kiến, được quyết định, được kiểm tra, giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của mình trong doanh nghiệp. Hiện nay, trên 68% số doanh nghiệp trên địa bàn huyện đã thành lập được ban chỉ đạo quy chế dân chủ ở cơ sở; gần 84% doanh nghiệp tổ chức đối thoại tại nơi làm việc trong năm 2019; trên 83% doanh nghiệp ký kết thỏa ước lao động tập thể. Thực hiện tốt quy chế dân chủ tại nơi làm việc góp phần thiết lập mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, hạn chế tranh chấp lao động.

P.H