Logo Cung Cấp
Xuất hiện trường hợp chênh lệch diện tích đất giữa các hồ sơ hơn 7 ngàn m2

Xuất hiện trường hợp chênh lệch diện tích đất giữa các hồ sơ hơn 7 ngàn m2

1 năm trước www.baodongnai.com.vn

Theo UBND xã Bình Sơn, huyện Long Thành, trong quá trình xác nhận hồ sơ đền bù của các hộ gia đình, cá nhân nằm trong diện di dời, giải tỏa để phục vụ dự án Sân bay Long Thành, đến thời điểm này, địa phương ghi nhận trường hợp có sự chênh lệch giữa diện tích được cấp trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hồ sơ kỹ thuật lớn nhất lên đến hơn 7 ngàn m2.


Cụ thể, có một trường hợp hộ gia đình có diện tích đất được ghi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là gần 25 ngàn m2 (gồm 8 thửa đất). Tuy nhiên, theo hồ sơ kỹ thuật do Trung tâm phát triển quỹ đất cung cấp sau khi tiến hành đo đạc thì diện tích tăng lên hơn 32 ngàn m2 (gồm 13 thửa đất). Do đó, Hội đồng tư vấn hồ sơ đền bù xã Bình Sơn đang phối hợp với các cơ quan chức năng để xác minh nguồn gốc diện tích đất chênh lệch này.

Tính đến thời điểm này, UBND xã Bình Sơn đã nhận được hơn 1 ngàn hồ sơ kỹ thuật các khu đất nằm trong diện giải tỏa phục vụ dự án Sân bay Long Thành để thực hiện việc xác minh nguồn gốc đất. Trong số này, có khoảng 300 hồ sơ là đất ở, đất sản xuất của người dân, hơn 700 hồ sơ còn lại là các khu đất mồ mả.

Theo UBND xã Bình Sơn, hầu hết các hồ sơ đất ở, đất sản xuất của người dân đều có sự chênh lệch tăng hoặc giảm diện tích trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp và diện tích trong hồ sơ kỹ thuật sau đo đạc. Điều này gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong quá trình thẩm định, xác minh nguồn gốc đất để hoàn thành hồ sơ đền bù.

Quỳnh Nhi