Logo Cung Cấp
Lâm Đồng: Tập huấn dạy học lịch sử theo CTGDPT mới

Lâm Đồng: Tập huấn dạy học lịch sử theo CTGDPT mới

1 năm trước giaoducthoidai.vn

Sở GD&ĐT Lâm Đồng đã tổ chức tập huấn bồi dưỡng giáo dục lịch sử trong chương trình giáo dục phổ thông 2018 cho giáo viên giảng dạy môn Lịch sử cấp THCS và THPT


Nâng cao nhận thức, năng lực cho GV, CBQL trường phổ thông về giáo dục lịch sử trong CTGDPT mới.

Mục tiêu của đợt tập huấn là nâng cao nhận thức và năng lực cho giáo viên, cán bộ quản lý trường phổ thông về giáo dục lịch sử trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Theo đó, nội dung chương trình bồi dưỡng chú trọng việc hướng dẫn phát triển nội dung dạy học, đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá môn Lịch sử trong Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo hướng phát triển năng lực của học sinh.

Đồng thời hướng dẫn giáo viên thực hiện chương trình môn Lịch sử trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Qua đợt tập huấn, các thầy cô giáo và cán bộ quản lý giáo dục sẽ được nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của giáo dục lịch sử cũng như việc đổi mới phương pháp dạy học môn học.

Đối với cán bộ quản lý giáo dục tham dự tập huấn sẽ là những hạt nhân lan tỏa tinh thần đổi mới và nhân rộng các phương pháp dạy học tích cực để từ đó nâng cao chất lượng giáo dục môn Lịch sử.

Đức Trí