Logo Cung Cấp
Trang bị kiến thức, kỹ năng quyền tham gia các vấn đề về trẻ em cho mô hình Hội đồng trẻ em tỉnh An Giang

Trang bị kiến thức, kỹ năng quyền tham gia các vấn đề về trẻ em cho mô hình Hội đồng trẻ em tỉnh An Giang

1 năm trước baoangiang.com.vn

Sáng 24-11, 25 thành viên mô hình Hội đồng trẻ em tỉnh đã tham gia lớp tập huấn trang bị kiến thức, kỹ năng quyền tham gia các vấn đề về trẻ em, do Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh tỉnh tổ chức tại Nhà Thiếu nhi TP. Hồ Chí Minh.


Tại lớp tập huấn, các thành viên mô hình Hội đồng trẻ em tỉnh đã được trang bị những kiến thức, kỹ năng nhằm thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em; tham quan Phòng Năng khiếu, Khối Khoa học kỹ thuật sáng tạo, tại Nhà Thiếu nhi TP. Hồ Chí Minh. Đồng thời, được giới thiệu nhiều mô hình, các hoạt động nổi bật của Hội đồng trẻ em TP. Hồ Chí minh và tham quan triển lãm tác hại của ma túy, tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP. Hồ Chí Minh...

Lớp tập huấn góp phần trang bị kiến thức, nâng cao nhận thức của trẻ em, cũng như toàn xã hội về Luật trẻ em, Công ước quốc tế về quyền trẻ em.

Dâng hoa lên Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tại Nhà Thiếu nhi TP. Hồ Chí Minh.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh tỉnh Quang Lê Hồng Chuyên tặng quà Đội Thiếu niên tiền Phong Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh.

Quang cảnh lớp tập huấn trang bị kiến thức, kỹ năng nhằm thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em.

Tham quan các Phòng Năng khiếu Nhà Thiếu nhi TP. Hồ Chí Minh.

Tham quan Bảo tàng triển lãm tác hại của ma túy tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP. Hồ Chí Minh.

Các em thiếu nhi trả lời trắc nghiệm kiểm tra kiến thức về tệ nạn ma túy

Tô tranh chủ đề tác hại của ma túy

Tin, ảnh: THANH HÙNG