Logo Cung Cấp
Bệnh viện đầu tiên ứng dụng công nghệ thực tế ảo

Bệnh viện đầu tiên ứng dụng công nghệ thực tế ảo

1 năm trước vnews.gov.vn

Trung tâm Y tế Sheba của Israel trở thành bệnh viện đầu tiên trên thế giới hoạt động hoàn toàn dựa trên công nghệ thực tế ảo (VR).Bà Natali Bloch – Giám đốc Trung tâm Y tế Sheba: 'Với nền tảng của XR Health, bệnh viện có thể cung cấp các bài tập cải tiến và các dịch vụ chăm sóc phù hợp hơn với từng bệnh nhân'.


Trung tâm y tế này đã hoàn tất việc triển khai và ứng dụng nền tảng công nghệ thực tế ảo XRHealth cho toàn bộ các khoa điều trị. Công nghệ XRHealth, do Mỹ và Israel cùng phát triển và được áp dụng cho các phương pháp trị liệu thể chất, tinh thần, nhận thức, hành vi và nhiều phương pháp khác.

Nền tảng do XRHealth phát triển đặc biệt hữu dụng với các chuyên gia y tế vì sẽ giúp phân tích các dữ liệu của bệnh nhân trong thời gian thực để theo dõi quá trình hồi phục kể cả tại chỗ hay từ xa.