Logo Cung Cấp
Chiều nay, Bộ Giáo dục chính thức công bố sách giáo khoa lớp 1 mới

Chiều nay, Bộ Giáo dục chính thức công bố sách giáo khoa lớp 1 mới

1 năm trước www.vietnamplus.vn

Sách giáo khoa lớp 1 mới sẽ được chính thức sử dụng trong các nhà trường bắt đầu từ năm học 2020-2021, khi triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới.


Phụ huynh và học sinh lựa chọn sách giáo khoa. (Ảnh: TTXVN)

Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chiều nay, ngày 22/11, đơn vị này sẽ tổ chức họp báo chính thức công bố Quyết định phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 1 theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Sách mới sẽ được áp dụng trên toàn quốc bắt đầu từ năm học 2020-2021.

Tại buổi họp báo, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng sẽ cung cấp các thông tin về quá trình thẩm định sách giáo khoa, hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa đúng quy định và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

38/49 bản mẫu đạt thẩm định

So với sách giáo khoa hiện hành, sách giáo khoa mới có nhiều điểm khác biệt.

Cụ thể, sách giáo khoa chỉ là tài liệu dạy học, không có vai trò pháp định, thay thế chương trình như sách giáo khoa hiện hành. Theo đó, sách giáo khoa mới có vai trò cụ thể hóa yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông về mục tiêu, nội dung giáo dục, yêu cầu về phẩm chất và năng lực của học sinh, định hướng về phương pháp giảng dạy và cách thức kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục.

Thay vì chỉ có một bộ sách giáo khoa duy nhất, khi triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, mỗi môn học có một hoặc một số sách giáo khoa. Việc biên soạn, xuất bản sách giáo khoa sẽ được xã hội hóa. Vì thế, sách giáo khoa sẽ đa dạng hơn và không còn sản phẩm độc quyền của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam như hiện nay. Chất lượng sách được kỳ vọng là sẽ tốt hơn và giá cả có thể cũng tăng lên.

Các sách sẽ được Hội đồng quốc gia thẩm định và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định các bộ sách đạt thẩm định trước khi được chính thức sử dụng trong các nhà trường.

Để đáp ứng yêu cầu trên, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã kêu gọi các tổ chức, cá nhân biên soạn sách, các nhà xuất bản tham gia thị trường sách giáo khoa, trình Bộ thẩm định, trước tiên là với sách giáo khoa lớp 1 để triển khai trong năm học tới. Bộ đã tiếp nhận sách giáo khoa lớp 1 từ từ ba đơn vị đề nghị thẩm định, gồm Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Tổng số có 49 bản mẫu sách giáo khoa đối với 9 môn học ở lớp 1. Trong đó, các môn Tiếng Việt, môn Toán, môn Đạo Đức, Hoạt động trải nghiệm và môn Tiếng Anh, mỗi môn có 6 bản mẫu. Các môn Tự nhiên-Xã hội, Nghệ thuật (Âm nhạc), Nghệ thuật (Mỹ thuật), mỗi môn 5 bản mẫu. Môn Giáo dục thể chất có 4 bản mẫu.

Sau hai vòng thẩm định, có 38/49 bản mẫu sách giáo khoa lớp 1 ở tất cả 9 môn học/hoạt động giáo dục được đánh giá mức “đạt,” chiếm tỷ lệ 77,7. Có 11/49 bản mẫu sách giáo khoa lớp 1 ở 6 môn học/hoạt động giáo dục được đánh giá “không đạt,” chiếm 22,3%. Căn cứ vào đề xuất của hội đồng thẩm định, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ ra quyết định công bố chính thức các bản sách đạt yêu cầu.

Sách giáo khoa mới sẽ được triển khai trên cả nước từ năm học 2020-2021, bắt đầu từ lớp 1. (Ảnh: TTXVN)

Tiếp tục thẩm định lại sách giáo khoa vào tháng 12/2019

Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, hầu hết các tác giả có bản mẫu sách giáo khoa xếp loại “không đạt” đều có nguyện vọng và gửi đơn đề nghị về Bộ được tiếp tục chỉnh sửa, biên soạn lại theo góp ý của các Hội đồng và tiếp tục trình thẩm định lại theo quy định. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức thẩm định các bản mẫu này vào tháng 12/2019. Việc thẩm định sẽ được thực hiện lại từ đầu với hai vòng.

Đánh giá về các bản mẫu sách giáo khoa, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, kết quả thẩm định của các hội đồng vừa qua cho thấy, nhiều bản mẫu được các tác giả xây dựng công phu, cẩn thận, tâm huyết. Các tác giả đã tuân thủ định hướng đổi mới của chương trình giáo dục phổ thông với trọng tâm là chuyển mục tiêu giáo dục từ chú trọng truyền thụ kiến thức sang giúp học sinh hình thành, phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực.

Đặc biệt có nhiều tác giả tuổi cao, sức khỏe đã yếu nhưng với tinh thần chăm lo cho thế hệ trẻ, tâm huyết với sự nghiệp giáo dục đã nghiên cứu và biên soạn các bản mẫu sách giáo khoa theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Nhiều bản mẫu sách giáo khoa có quan điểm biên soạn riêng, cấu trúc sách mới, hiện đại, tiếp cận với cách biên soạn sách của các nước tiên tiến trên thế giới nhưng vẫn bảo đảm phù hợp với điều kiện nhà trường và học sinh tiểu học Việt Nam. Sách bảo đảm tính “mở,” linh hoạt, tạo điều kiện cho giáo viên phát huy tính chủ động, sáng tạo theo định hướng và quy định của chương trình giáo dục phổ thông mới./.

Hà An (Vietnam+)