Logo Cung Cấp
Tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài

Tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài

1 năm trước thanhtra.com.vn

Thông tin từ UBND tỉnh Bắc Giang, hiện nay, trên địa bàn có 19 vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài được lập danh sách, tập trung giải quyết dứt điểm trong thời gian tới.


Tỉnh Bắc Giang tăng cường công tác giải quyết các vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài. Ảnh: Hoàng Long

Rà soát 19 vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lại Thanh Sơn, thời gian qua, Thanh tra Chính phủ có Kế hoạch 363/KH-TTCP về triển khai kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp kéo dài. Thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang cũng có chỉ đạo về việc giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện các văn bản của Thanh tra Chính phủ, của Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo Tổ Công tác rà soát, lập danh sách 19 vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh để thực hiện kiểm tra, rà soát và giải quyết.

Qua thống kê, phân loại, 19 vụ việc có 17 vụ việc liên quan đến lĩnh vực đất đai, 1 vụ việc liên quan đời sống xã hội, 1 vụ việc liên quan đến tôn giáo.

Qua rà soát cho thấy, 10 vụ việc đã được Chủ tịch UBND tỉnh ban hành văn bản giải quyết, hiện nay đang tiếp tục kiểm tra, rà soát lại. 4 vụ việc đang thuộc thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh nhưng chưa ban hành văn bản giải quyết. 3 vụ việc đang thuộc thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết của Chủ tịch UBND cấp huyện. 2 vụ việc công dân khởi kiện ra Tòa án nhân dân.

Tổ Công tác của tỉnh đã chỉ đạo Tổ giúp việc, Thanh tra tỉnh tiến hành thu thập các hồ sơ tài liệu đối với 19 vụ việc, đồng thời rà soát về trình tự, quá trình giải quyết của các cấp, các ngành. Các hồ sơ vụ việc được gửi đến từng thành viên trong Tổ công tác của tỉnh để nghiên cứu, xem xét đề xuất phương án xử lý, giải quyết tối ưu nhất.

Xác định giải quyết dứt điểm các vụ việc

Tổ Công tác của tỉnh đã tổ chức 3 hội nghị để trao đổi thảo thuận đối với 19/19 vụ việc, qua đó làm rõ tính chất, nội dung vụ việc và thống nhất xác định biện pháp, cơ sở giải quyết, định hướng xử lý theo tinh thần chỉ đạo tại Kế hoạch số 363/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ.

Căn cứ kết quả rà soát, đánh giá, Tổ Công tác của tỉnh tiếp tục thực hiện quy trình, thủ tục đối thoại công khai với công dân. Đến nay, Tổ Công tác của tỉnh đã tổ chức 6 hội nghị đối thoại 6 vụ việc trên địa bàn thành phố Bắc Giang, gồm: Vụ ông Nguyễn Văn Tiến và một số công dân xã Song Khê; vụ bà Nguyễn Thị Hiền, xã Dĩnh Trì; vụ ông Nguyễn Văn Ba, phường Thọ Xương; vụ ông Phương Văn Dựng, phường Thọ Xương; vụ ông Đào Ngọc Minh, phường Ngô Quyền; vụ bà Thân Thị Đáng, phường Dĩnh Kế.

Qua đó, Tổ Công tác của tỉnh đã tiếp nhận, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của công dân, trên cơ sở đó tiếp tục nghiên cứu, xem xét và có phương án giải quyết hữu hiệu.

Thanh tra tỉnh đang được chỉ đạo tiến hành xác minh, rà soát vụ việc bà Dương Thị Dung, bản Làng Dưới, xã Xuân Lương, huyện Yên Thế trước khi tổ chức hội nghị đối thoại với công dân.

Qua rà soát, lập danh sách vụ việc, Tổ Công tác của tỉnh xác định 19 vụ việc có tính chất phức tạp, nhạy cảm cần có sự đồng thuận, thống nhất và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt đối với 6 vụ việc trên địa bàn thành phố Bắc Giang và 1 vụ việc trên cùng địa bàn huyện Sơn Động, Lục Ngạn đã được tổ chức kiểm tra, rà soát và đối thoại với công dân.

Để giải quyết dứt điểm vụ việc trên cơ sở đảm bảo tính khách quan, đúng quy định của pháp luật, gắn với xem xét, vận dụng theo hướng có lợi cho người dân, Tổ công tác của tỉnh đã báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh đối với 7 vụ việc.

Sau khi Chủ tịch UBND tỉnh cho ý kiến, Tổ Công tác của tỉnh sẽ có báo cáo xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy về phương án giải quyết đối với 7 vụ việc nêu trên.

Hoàng Long