Logo Cung Cấp
Tàu SpaceX có thể 'giao hàng' lên Mặt Trăng vào năm 2022

Tàu SpaceX có thể 'giao hàng' lên Mặt Trăng vào năm 2022

1 năm trước news.zing.vn

SpaceX là một trong 5 công ty công nghệ được lựa chọn để tham gia vào chương trình Dịch vụ Tải trọng Mặt Trăng Thương mại dự kiến khởi động vào năm 2022.


Video: VTV