Logo Cung Cấp
Ai phụ trách Bộ Y tế sau khi Quốc hội miễn nhiệm Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến?

Ai phụ trách Bộ Y tế sau khi Quốc hội miễn nhiệm Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến?

1 năm trước nld.com.vn

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Ủy viên ban cán sự Đảng Chính phủ, đã được Bộ Chính trị phân công kiêm chức Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Y tế thay bà Nguyễn Thị Kim Tiến.


Theo chương trình kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, trong sáng nay 22-11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã trình Quốc hội miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đối với ông Nguyễn Khắc Định. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng đã trình bày Tờ trình đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế với bà Nguyễn Thị Kim Tiến.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao nhiệm vụ Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Y tế cho Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ngày 14-10 - Ảnh: VGP

Trong chiều nay 22-11, sau khi Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội với ông Nguyễn Khắc Định; thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế với bà Nguyễn Thị Kim Tiến.

Ông Nguyễn Khắc Định vào ngày 19-10-2019, Bộ Chính trị phân công ông Nguyễn Khắc Định giữ chức Bí thư Tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2015-2020, thay ông Lê Thanh Quang.

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến vào ngày 4-7-2019 đã được Bộ Chính trị trao quyết định bổ nhiệm làm Trưởng ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương thay ông Nguyễn Quốc Triệu.

Về công tác nhân sự tại kỳ họp thứ 8 này, Quốc hội có chương trình vào ngày 25-11 tới để đề cử, bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội thay ông Nguyễn Khắc Định.

Tuy nhiên, cũng về công tác nhân sự tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội không có chương trình xem xét và phê chuẩn nhân sự cho chức danh Bộ trưởng Bộ Y tế. Trong khi đó, theo quy định, Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Y tế được Quốc hội phê chuẩn trên cơ sở tờ trình đề cử của Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến dự lễ khánh thành cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai tại tỉnh Hà Nam ngày 21-10-2018 - Ảnh: ANTĐ

Về nhân sự Bộ Y tế, bà Nguyễn Thị Kim Tiến sau khi được Bộ Chính trị phân công làm Trưởng ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương đã thôi giữ chức Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ y tế. Bộ Chính trị cũng đã phân công Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, Ủy viên ban cán sự Đảng Chính phủ, kiêm nhiệm Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ y tế.

Trao Quyết định phân công của Bộ Chính trị cho Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ngày 14-10-2019, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Cán sự đảng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao nhiệm vụ cho Bí thư mới của Ban Cán sự đảng Bộ Y tế lãnh đạo toàn diện mọi hoạt động của Bộ Y tế. Trước hết tập trung vào công tác cán bộ, bảo đảm sự đoàn kết trong toàn Ngành để phát triển toàn diện các mặt công tác, đồng thời làm tốt công tác xây dựng Đảng và phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Bộ Y tế sau khi Quốc hội miễn nhiệm Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến có 2 Thứ trưởng là các ông Nguyễn Quốc Cường và Nguyễn Trường Sơn.

B.T.V