Logo Cung Cấp
Không khí ô nhiễm, mù bao trùm TP.HCM nhiều ngày

Không khí ô nhiễm, mù bao trùm TP.HCM nhiều ngày

1 năm trước vtc.vn

Mù xuất hiện từ sáng đến trưa liên tục trong nhiều ngày tại TP.HCM, kết quả quan trắc ở nhiều vị trí ghi nhận chỉ số bụi do ô nhiễm đều vượt mức cho phép.


VTC14