Logo Cung Cấp
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giải trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giải trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều

1 năm trước quochoi.vn

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, sáng ngày 22/11, sau khi nghe Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường đã giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội.


Tại hội trường, các đại biểu Quốc hội đều thống nhất tán thành sửa đổi, bổ sung một số điều có trong dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều để phù hợp và thiết thực hơn trong điều kiện thực tế của nước ta hiện nay.

Giải trình trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường khẳng định: Thiên tai thường gây ra những thiệt hại lớn về kinh tế và tính mạng con người. Đặc biệt, trong bối cảnh tác động của biến đổi khí hậu đã làm cho mức độ thiên tai diễn ra khốc liệt, gây ra thiệt hại nghiêm trọng hơn.

Các đại biểu Quốc hội lắng nghe Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường giải trình về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều.

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều có những nhiệm vụ thực hiện đáp ứng yêu cầu mới đặt ra. Dự án luật đã được xây dựng theo các quy định của Luật Ban hành văn bản pháp luật và sự tham gia rộng rãi của các tổ chức, cá nhân.

Với 5 nhóm nội dung của Luật Phòng, chống thiên tai và 3 nhóm nội dung của Luật Đê điều, tại diễn đàn Quốc hội, dự án Luật đã nhận được sự chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội bằng kết luận, đóng góp các nội dung; ý kiến qua 5 nhóm nội dung, thông qua văn bản 3072 ngày 25/9/2019; báo cáo thẩm tra của Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội với 9 nội dung đóng góp vào Luật Phòng, chống thiên tai và 3 nội dung đóng góp vào Luật Đê điều. Đặc biệt, cho đến nay, đã có 229 ý kiến đóng góp của đại biểu Quốc hội tại các phiên thảo luận tổ ngày 18/11/2019 và trong sáng ngày 22/11, tại phiên thảo luận ở hội trường có 13 ý kiến đóng góp.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường giải trình về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều sáng ngày 22/11.

Thay mặt cho cơ quan soạn thảo, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường bày tỏ cảm ơn các đại biểu Quốc hội đã tham gia ý kiến đóng góp cho dự án luật. Qua đó, với vai trò tư lệnh ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường bày tỏ sẽ tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc các ý kiến đóng góp để cùng với cơ quan thẩm định của Quốc hội, các cơ quan hữu quan hoàn thiện dự thảo luật với chất lượng tốt nhất cũng như giải trình những nội dung chưa rõ hoặc có ý kiến còn khác nhau.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cũng cho biết, một số nội dung của dự án Luật, Ban soạn thảo và cơ quan chủ trì thẩm định sẽ tổ chức thêm các hội thảo nhằm làm rõ hơn, tạo sự thống nhất cao để đưa ra trong kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV./.

Bích Lan-Nghĩa Đức