Logo Cung Cấp
Ban hành quy định mới về vốn pháp định của các tổ chức tín dụng

Ban hành quy định mới về vốn pháp định của các tổ chức tín dụng

1 năm trước doanhnghiepvn.vn

Chính phủ vừa ban hành nghị định quy định mức vốn pháp định của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có hiệu lực thi hành từ 15/1/2020.


Vốn pháp định với các ngân hàng thương mạilà 3.000 tỷ đồng, với ngân hàng chính sách là 5.000 tỷ đồng, với ngân hàng hợp tác xã là 3.000 tỷ đồng và với chi nhánh ngân hàng nước ngoài là 15 triệu USD.

Nghị định cũng quy định vốn tối thiểu với công ty tài chính là 500 tỷ đồng với công ty cho thuê tài chính là 150 tỷ đồng, với các tổ chức tài chính vi mô là 5 tỷ đồng, quỹ tín dụng nhân dân hoạt động trên địa bàn một xã, một thị trấn là 500 triệu đồng và quỹ tín dụng nhân dân hoạt động trên địa bàn một phường, trên địa bàn liên xã, liên xã phường, liên phường là 1 tỷ đồng.

Ảnh minh họa.

Trong quy định về vốn pháp định năm 2011, quỹ tín dụng nhân dân cơ sở chỉ có vốn pháp định 100 triệu đồng,không quy định về vốn pháp định các tổ chức tài chính vi mô.

Nghị định quy định, tổ chức tín dụng (trừ quỹ tín dụng nhân dân), chi nhánh ngân hàng nước ngoài được cấp giấy phép thành lập và hoạt động trước ngày nghị định có hiệu lực thi hành phải bảo đảm có số vốn điều lệ thực góp hoặc được cấp tối thiểu bằng mức vốn pháp định từ ngày nghị định có hiệu lực.

Quỹ tín dụng nhân dân được cấp giấy phép thành lập và hoạt động trước ngày nghị định có hiệu lực thi hành phải có biện pháp bảo đảm vốn điều lệ, giá trị thực của vốn điều lệ tối thiểu bằng mức vốn pháp định quy định trên, chậm nhất vào ngày 30/6/2021.

Từ 15/1/2020, trường hợp có văn bản quyết định thay đổi về địa giới hành chính, phân loại đơn vị hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trong thời hạn tối đa 24 tháng từ ngày văn bản quyết định thay đổi về địa giới hành chính, phân loại đơn vị hành chính có hiệu lực thi hành, quỹ tín dụng nhân dân phải có biện pháp bảo đảm có vốn điều lệ, giá trị thực của vốn điều lệ tối thiểu bằng mức vốn pháp định theo quy định trên.

Theo Người đồng hành