Logo Cung Cấp
Đà Nẵng phát hiện 2 trường hợp có kết luận kê khai không trung thực

Đà Nẵng phát hiện 2 trường hợp có kết luận kê khai không trung thực

1 năm trước vtc.vn

Các cơ quan, đơn vị ở Đà Nẵng chưa phát hiện vụ việc có dấu hiệu, hành vi tham nhũng, tặng và nhận quà trái quy định.


Ngày 22/11, UBND TP Đà Nẵng cho hay vừa có báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019.

Báo cáo 273/BC-UBND do Chủ tịch Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ ký cho hay, UBND thành phố đã ban hành và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch công tác PCTN năm 2019 cùng kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019 theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Qua tự kiểm tra, chưa phát hiện vụ việc có dấu hiệu tham nhũng (tính đến ngày 15/10).

Trung tâm Hành chính Đà Nẵng.

Về việc cán bộ, công chức, viên chức nộp lại quà tặng theo Quyết định 64/2007/QĐ-TTg, báo cáo cho hay các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị chưa phát hiện trường hợp tặng quà, nhận quà trái quy định và sử dụng trái phép tài sản công vì vụ lợi.

Đà Nẵng có 63/63 đơn vị đã thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập theo quy định với tổng số 6.313/6.316 người đã kê khai.

Có 2 trường hợp có kết luận kê khai không trung thực đã bị xử lý kiểm điểm, hạ bậc thi đua cuối năm (tại Sở Xây dựng và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng).

3 trường hợp không kê khai, gồm 2 người ốm nặng và một người nghỉ việc thời điểm kê khai.

Năm 2019, toàn ngành Tranh tra TP Đà Nẵng đã triển khai 1.009 cuộc thanh tra, kiểm tra hành chính và chuyên ngành trên các lĩnh vực tại 9.176 tổ chức, cơ sở, cá nhân.

Qua thanh tra, kiểm tra phát hiện sai phạm và kiến nghị thu hồi hơn 1 tỷ đồng nộp ngân sách Nhà nước, hơn 7,6 tỷ đồng nộp quỹ Bảo hiểm xã hội quận Liên Chiểu.

XUÂN TIẾN