Logo Cung Cấp
Cách người Nhật biến nắp cống thành bức tranh nghệ thuật

Cách người Nhật biến nắp cống thành bức tranh nghệ thuật

2 năm trước news.zing.vn

Nắp cống đầy màu sắc tô điểm cho đường phố của 1.700 thị trấn, thành phố và làng mạc khắp Nhật Bản. Người ta gọi những bức họa trên nền gang thép này là 'nghệ thuật dưới gót giày'.


Thảo Ly Theo INQUIRER