Logo Cung Cấp
Xả nước thải vượt quy chuẩn, nhà máy tinh bột sắn ở TT Huế bị phạt gần 500 triệu đồng

Xả nước thải vượt quy chuẩn, nhà máy tinh bột sắn ở TT Huế bị phạt gần 500 triệu đồng

2 năm trước infonet.vn

Xả nước thải ra môi trường vượt quy chuẩn và không thực hiện đúng đề án bảo vệ môi trường, Nhà máy tinh bột sắn Thừa Thiên Huế bị Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) xử phạt hành chính gần 500 triệu đồng.


Nhà máy tinh bột sắn Thừa Thiên Huế.

Ngày 22/11, tin từ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, Nhà máy tinh bột sắn Thừa Thiên Huế (xã Phong An, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) vừa bị Tổng cục Môi trường (Bộ TNMT) xử phạt do gây ô nhiễm môi trường.

Theo Quyết định xử phạt số 112/QĐ-XPVPHC của Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường), chi nhánh Công ty Cổ phần Fococev Việt Nam là Nhà máy tinh bột sắn Thừa Thiên Huế (xã Phong An, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) bị phạt tổng số tiền hơn 470 triệu đồng về hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn và thực hiện không đúng đề án bảo vệ môi trường.

Cụ thể, xử phạt Nhà máy tinh bột sắn Thừa Thiên Huế 40 triệu đồng do thực hiện không đúng trong đề án bảo vệ môi trường đã được phê duyệt như chưa lót bạc chống thấm cho hố lắng cát, 2 hồ sinh học, chưa đấu nối nước thải sinh hoạt tại khu vực văn phòng về hệ thống xử lý nước thải để xử lý.

Phạt số tiền 434 triệu đồng do các hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 5 đến dưới 10 lần trong trường hợp thải lượng nước thải từ 200m2/ngày đến dưới 400m2/ngày, quy định tại điểm i, Khoản 5 Điều 13 của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP. Phạt tăng thêm 10% đối với thông số môi trường Coliform vượt quy chuẩn kỹ thuật 1,2 lần và phạt tăng thêm 30% đối với thông số môi trường COD vượt quy chuẩn kỹ thuật 2,03 lần. Tổng mức phạt tăng thêm là 40% của mức phạt tiền quy định tại Khoản 7 Điều 13 Nghị định 155/2016/NĐ-CP.

Quyết định xử phạt của Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường).

Ngoài phạt tiền, Nhà máy tinh bột sắn Thừa Thiên Huế bị đình chỉ hoạt động 3 tháng do gây ô nhiễm môi trường và buộc phải thực hiện các biện pháp khắc phục.

Bên cạnh đó, buộc Nhà máy tinh bột sắn Thừa Thiên Huế phải chi trả số kinh phí trưng cầu giám định, đo đạc và phân tích 1 mẫu nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật là 3.456.618 đồng. Quyết định xử phạt do ông Hoàng Văn Thức - Phó tổng cục trưởng, Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) ký ban hành.

Hà Oai