Logo Cung Cấp
CƠ QUAN CHỨC NĂNG VÀO CUỘC VỤ PHÁ RỪNG PHÒNG HỘ

CƠ QUAN CHỨC NĂNG VÀO CUỘC VỤ PHÁ RỪNG PHÒNG HỘ

1 năm trước quochoitv.vn

Thưa quý vị, sau khi Truyền hình Quốc hội Việt Nam có bài phản ánh về tình trạng phá rừng tự nhiên tại khu vực rừng Phòng hộ Hồ Sông Sắt để lấy đất trồng keo. Theo đó, ngày hôm qua các cơ quan chức năng của tỉnh Ninh Thuận đã vào cuộc tiếp cận hiện trường vụ san ủi đất rừng để xác minh làm rõ. Ghi nhận của THQH Việt Nam tại huyện Bắc Ái tỉnh Ninh Thuận.