Logo Cung Cấp
Loạt ôtô giảm giá hàng trăm triệu trong tháng 12, cơ hội vàng cho người mua

Loạt ôtô giảm giá hàng trăm triệu trong tháng 12, cơ hội vàng cho người mua

2 năm trước tapchitaichinh.vn

Ô tô BMW 320OI có mức giảm giá cao nhất 300 triệu đồng. Ô tô Toyota Fortuner có mức giảm giá cao nhất 150 triệu đồng.