Logo Cung Cấp
Bình Phước có nữ Chủ tịch UBND tỉnh đầu tiên

Bình Phước có nữ Chủ tịch UBND tỉnh đầu tiên

1 năm trước cand.com.vn

Chiều ngày 9-12, HĐND tỉnh Bình Phước đã tổ chức kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa IX. Kỳ họp đã tiến hành bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.


HĐND đã giới thiệu bà Trần Tuệ Hiền, 50 tuổi, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh để bầu bổ sung. Kỳ họp tiến hành bỏ phiếu kín, kết quả 63 đại biểu có mặt đã tín nhiệm bầu bà Trần Tuệ Hiền, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Bà Trần Tuệ Hiền là nữ Chủ tịch UBND tỉnh đầu tiên của Bình Phước.

Các vị đại biểu bỏ phiếu bầu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước.

Kỳ họp cũng thông qua tờ trình miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Văn Trăm, do đã nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 2-12-2019.

Cũng tại kỳ họp HĐND tỉnh tiến hành miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Trần Tuệ Hiền.

Bà Trần Tuệ Hiền phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, bà Hiền cho biết bà sẽ cùng tập thể UBND tỉnh khắc phục nhựng hạn chế, yếu kém, tiếp tục triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm duy trì tốc độ phát triển kinh tế - xã hội cao, bền vững trong thời gian tới, rút ngắn khoảng cách với các địa phương khác trong khu vực và cả nước.

Ông Nguyễn Văn Lợi – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước tặng hoa chúc mừng bà Trần Tuệ Hiền.

Các vị lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh Bình Phước tặng hoa chúc mừng bà Trần Tuệ Hiền.

“Với cương vị mới, tôi sẽ tập trung các giải pháp để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tạo điều kiện để người Bình Phước cống hiến cũng như thu hút, mời gọi người tài tham gia xây dựng quê hương Bình Phước” – bà Hiền phát biểu.

Đức Trí