Logo Cung Cấp
Sơn La ứng dụng Công nghệ thông tin trong chi trả lương hưu

Sơn La ứng dụng Công nghệ thông tin trong chi trả lương hưu

1 năm trước vnews.gov.vn


Lần đầu tiên, bưu điện tỉnh Sơn La phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La tổ chức chi trả lương, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua thẻ chi điện tử cho hàng trăm, nghìn người hưởng trên địa bàn tỉnh.