Logo Cung Cấp
Xét xử sơ thẩm nguyên Bí thư thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương

Xét xử sơ thẩm nguyên Bí thư thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương

1 năm trước vnews.gov.vn


Nguyên Bí thư thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương đã câu kết cùng một số cán bộ ngân hàng mua rẻ tài sản thế chấp, gây thất thoát 36 tỉ đồng tài sản của nhà nước.