Logo Cung Cấp
Tổng kết hoạt động Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc trung ương

Tổng kết hoạt động Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc trung ương

1 năm trước vnews.gov.vn


Hôm nay (9/12), tại thành phố Cần Thơ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc trung ương năm 2019.