Logo Cung Cấp
Lào Cai triển khai giải pháp phát triển kinh tế, xã hội năm 2020

Lào Cai triển khai giải pháp phát triển kinh tế, xã hội năm 2020

1 năm trước vnews.gov.vn


Hôm nay (9/12), UBND tỉnh Lào Cai vừa tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và phát động phong trào thi đua năm 202 với chủ đề công tác: “Đoàn kết, chủ động, sáng tạo, hiệu quả, hoàn thành toàn diện và vượt mức các mục tiêu Nghị quyết Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đã giao”.