Logo Cung Cấp
Ban Bí thư Trung ương làm việc với tỉnh Hải Dương

Ban Bí thư Trung ương làm việc với tỉnh Hải Dương

1 năm trước vnews.gov.vn


Hôm nay (9/12), tại TP Hải Dương, Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương đã tổ chức Hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII gắn với việc thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương.