Logo Cung Cấp
Trọng tâm truyền thông trong Tháng hành động quốc gia về dân số

Trọng tâm truyền thông trong Tháng hành động quốc gia về dân số

2 năm trước phapluatxahoi.vn

Hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về dân số và Ngày dân số Việt Nam 26-12, Chi cục DS-KHHGĐ sẽ có nhiều hoạt động truyền thông nhằm tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội về chuyển trọng tâm chính sách từ tập trung vào KHHGĐ sang giải quyết toàn diện các vấn đề quy mô, cơ cấu, chất lượng dân số.


Theo Chi cục DS-KHHGĐ Hà Nội, Kế hoạch truyền thông nhằm tuyên truyền vận động tạo sự thống nhất nhận thức của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội về chuyển trọng tâm chính sách từ tập trung vào KHHGĐ giải quyết toàn diện các vấn đề quy mô, cơ cấu, chất lượng dân số và phân bố dân cư trong mối quan hệ với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, huy động cộng đồng và truyền thông chuyển đổi hành vi về dân số và phát triển trong tình hình mới nhằm chuyển đổi nhận thức, thái độ, hành vi của các nhóm đối tượng, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019.

Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động vận động, truyền thông giáo dục chuyển đổi hành vi về DS-KHHGĐ góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019. Đặc biệt nhấn mạnh nội dung tuyên truyền trọng tâm của Tháng hành động quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam là nâng cao chất lượng dân số, chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên/thanh niên; Tư vấn, khám sức khỏe trước hôn nhân; Tầm soát, chẩn đoán và điều trị sớm tật bệnh trước sinh và sơ sinh.

Việc tuyên truyền chính sách mới về dân số là nội dung quan trọng trong Thánh hành động Quốc gia về dân số

Yêu cầu đặt ra là các hoạt động kỷ niệm và hưởng ứng ngày Dân số Việt Nam 26-12 và Tháng hành động Quốc gia về Dân số phải đảm bảo nội dung, thông điệp truyền thông, khẩu hiệu tuyên truyền phải được triển khai đồng bộ, thống nhất; tổ chức các hoạt động phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đảm bảo thiết thực, hiệu quả thực hiện tiết kiệm nhưng phải đạt hiệu quả tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân, nâng cao nhận thức, trách nhiệm về thực hiện chính sách dân số - KHHGĐ.

Các nội dung truyền thông được tập trung tuyên truyền sâu rộng về những chủ trương của Đảng, chính sách luật pháp của Nhà nước, những định hướng về chuyển trọng tâm từ DS-KHHGĐ sang dân số và phát triển; Nghị quyết số 21/NQ-TW ngày 25-10-2017 của BCH Trung ương Đảng về công tác dân số trong tình hình mới; Kế hoạch số 74-KH/TU của Thành ủy Hà Nội về việc Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25-10-2017 Hội nghị lần thứ 6 BCH TW Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới;

Kế hoạch của UBND TP về thực hiện Kế hoạch số 74-KH/TU ngày 27-1-2018 của Thành ủy Hà Nội về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW; Kế hoạch 93/KH-UBND của UBND Hà Nội về việc triển khai thực hiện "Đề án Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2017-2025" trên địa bàn TP Hà Nội đến năm 2025; Kế hoạch số 168/KH-UBND của UBND TP về phát triển thể lực, tầm vóc người Hà Nội đến năm 2030.

Bên cạnh đó là truyền thông về những thành công của chương trình DS-KHHGĐ của Việt Nam nói chung và TP Hà Nội nói riêng trong thời gian qua; Những khó khăn và thách thức của công tác dân số trong thời gian tới khi chuyển trọng tâm từ KHHGĐ sang dân số và phát triển;

Tập trung tuyên truyền về chủ đề và các thông điệp chính Ngày dân số Việt Nam 26-12; nội dung trọng tâm về dân số và phát triển nhằm huy động các ban ngành, đoàn thể và toàn xã hội đồng hành cùng sự nghiệp dân số và phát triển vì sự phồn vinh của đất nước; tuyên truyền về nâng cao chất lượng dân số, chú trọng tuyên truyền các nội dung về sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên, tư vấn, khám sức khỏe trước hôn nhân; tầm soát, chẩn đoán và điều trị sớm bệnh tật trước sinh và sơ sinh cho các cặp vợ chồng trẻ, các gia đình trẻ.

Vân Hà