Logo Cung Cấp
Trường đại học Đồng Nai đối thoại với gần 500 sinh viên

Trường đại học Đồng Nai đối thoại với gần 500 sinh viên

1 năm trước www.baodongnai.com.vn

Ban giám hiệu Trường đại học Đồng Nai đã đối thoại với gần 500 sinh viên các khoa của trường năm học 2019-2020. Tại buổi đối thoại, Ban giám hiệu nhà trường đã nhận được hơn 40 ý kiến, kiến nghị của sinh viên về các vấn đề: xây dựng môi trường học tập và nghiên cứu khoa học hiện đại, giới thiệu sinh viên đi thực tập tại các đơn vị, doanh nghiệp, đảm bảo các tiêu chuẩn đầu ra của sinh viên sau khi tốt nghiệp gắn với giải quyết việc làm. Sinh viên cũng kiến nghị nhà trường cần đầu tư thêm hệ thống ký túc xá đảm bảo an toàn, cung cấp tín hiệu internet phục vụ sinh viên học tập và nghiên cứu khoa học…


Theo TS.Trần Minh Hùng, Hiệu trưởng Trường đại học Đồng Nai, thời gian tới, nhà trường tiếp tục ưu tiên cải thiện về cơ sở vật chất, đổi mới chương trình đào tạo gắn với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Nhà trường cũng sẽ cải thiện điều kiện học tập và nghiên cứu khoa học; đồng thời tạo đầu ra, đảm bảo sinh viên ra trường có việc làm đạt trên 90%.

Thành Nam