Logo Cung Cấp
TP.HCM được vay lại gần 54.000 tỷ đồng để làm tuyến metro số 1 và 2

TP.HCM được vay lại gần 54.000 tỷ đồng để làm tuyến metro số 1 và 2

1 năm trước news.zing.vn

HĐND TP.HCM cho phép UBND TP.HCM vay lại 24.000 tỷ đồng để đầu tư tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên và 30.000 tỷ đồng để đầu tư metro Bến Thành - Tham Lương.


Chiều 7/12, HĐND TP.HCM khóa IX trong phiên làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ 17 đã thông qua 2 nghị quyết về việc cho phép UBND TP.HCM huy động vốn để đầu tư dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 1 Bến Thành - Suối Tiên và số 2 Bến Thành - Tham Lương.

Theo nội dung 2 nghị quyết, UBND TP.HCM được cho phép vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ lần lượt 23.932 tỷ đồng để đầu tư tuyến metro số 1 và 29.885 tỷ đồng để đầu tư tuyến metro số 2. Tổng số vốn vay lại là gần 54.000 tỷ đồng.

Tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên đã được UBND TP.HCM quyết định điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án là 43.757 tỷ đồng. Trong đó, vốn vay ODA là 38.265 tỷ đồng, vốn đối ứng 5.492 tỷ đồng. Metro Bến Thành - Suối Tiên dự kiến được đưa vào khai thác cuối năm 2021.

Tuyến metro số 2 Bến Thành - Tham Lương có tổng mức đầu tư điều chỉnh là 47.891 tỷ đồng. Trong đó, vốn ODA là 37.487 tỷ đồng, vốn đối ứng là 10.404 tỷ đồng. Metro Bến Thành - Tham Lương dự kiến hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng vào năm 2020.

Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên đoạn qua Xa lộ Hà Nội. Ảnh: Lê Quân.

HĐND TP.HCM giao UBND TP chỉ đạo các cơ quan có liên quan khẩn trương thực hiện hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định việc huy động vốn để đầu tư dự án xây dựng 2 tuyến đường sắt đô thị số 1 và số 2, báo cáo HĐND TP những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện.

UBND TP.HCM phải đảm bảo bố trí ngân sách TP hoặc các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định để trả nợ vay và phí phát sinh đầy đủ đúng hạn theo đúng quy định; chọn phương án phù hợp và đảm bảo trong hạn mức nợ vay theo quy định pháp luật hiện hành.

UBND TP sẽ chịu trách nhiệm về pháp lý đối với việc điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh quyết định đầu tư của dự án theo đúng quy định pháp luật về đầu tư công.

Cuối cùng, UBND TP phải tổng hợp tình hình vay, trả nợ của 2 dự án vào kế hoạch vay trả nợ của TP hàng năm, trình HĐND TP xem xét, phê duyệt theo quy định. Trường hợp không đủ hạn mức vay lại, UBND TP báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Việt Đức