Logo Cung Cấp
Quảng Ninh nâng tỷ lệ tiếp nhân hồ sơ trực tuyến qua Cổng dịch vụ công

Quảng Ninh nâng tỷ lệ tiếp nhân hồ sơ trực tuyến qua Cổng dịch vụ công

1 năm trước vnews.gov.vn


Sau lễ khai trương Cổng dịch vụ công Quốc gia, tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện kết nối trực tuyến sự kiện đến điểm cầu của 14 UBND huyện, thị xã, thành phố và 186 UBND các xã, phường trong tỉnh.