Logo Cung Cấp
Năm 2019, Đồng Nai tổ chức hơn 350 lễ hội

Năm 2019, Đồng Nai tổ chức hơn 350 lễ hội

1 năm trước www.baodongnai.com.vn

Theo báo cáo của Sở Văn hóa - thể thao và du lịch, năm 2019 trên địa bàn Đồng Nai có hơn 350 lễ hội gồm: truyền thống (344), ngành nghề (1) và văn hóa (24) được tổ chức. Trong đó có 7 lễ hội thực hiện việc đăng ký tổ chức, các lễ hội còn lại tổ chức theo hình thức thông báo với chính quyền địa phương.


Lễ hội đình Tân Lân (TP.Biên Hòa) năm 2019

Tại những lễ hội trong năm, các đơn vị tổ chức đều thực hiện không bán vé, không thu tiền tham dự lễ hội. Tổ chức hướng dẫn đặt tiền lễ đúng nơi quy định, quản lý và sử dụng nguồn thu từ hoạt động lễ hội hiệu quả, công khai, minh bạch, đúng mục đích.

Hầu hết các lễ hội được tổ chức trên tinh thần tiết kiệm, không phô trương, lãng phí; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông. Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao truyền thống trong lễ hội gắn với quảng bá du lịch, giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Đồng Nai với du khách trong và ngoài nước.

Tin, ảnh: Quang Nhật