Logo Cung Cấp
Hủy kế hoạch sử dụng đất 184 dự án chậm triển khai thực hiện

Hủy kế hoạch sử dụng đất 184 dự án chậm triển khai thực hiện

1 năm trước www.baodongnai.com.vn

Giám đốc Sở Tài nguyên - môi trường Đặng Minh Đức cho biết, trong năm 2019, Sở đã kiến nghị UBND tỉnh hủy kế hoạch sử dụng đất của 184 dự án. Đây là những dự án đã được đưa vào kế hoạch sử dụng đất hằng năm nhưng quá 3 năm vẫn chưa thực hiện được. Tổng diện tích đất cần thu hồi đối với các dự án này khoảng 760 hécta.


Cũng theo ông Đặng Minh Đức, trong thời gian tới, Sở Tài nguyên - môi trường sẽ tiếp tục kiến nghị hủy kế hoạch sử dụng đất của gần 400 dự án khác nằm trong diện đã quá 3 năm nhưng chưa thể triển khai thực hiện với tổng diện tích đất cần thu hồi là hơn 1 ngàn hécta.

Trước đó, Sở Tài nguyên - môi trường đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc chấn chỉnh, tăng cường quản lý nhà nước đối với công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh.

Chỉ thị yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, TP.Biên Hòa và TP.Long Khánh phối hợp với Sở Tài nguyên - môi trường và các sở, ngành liên quan rà soát, đề xuất điều chỉnh hoặc hủy bỏ các dự án, công trình có trong kế hoạch sử dụng đất hằng năm mà đã quá 3 năm nhưng chưa được thực hiện theo quy định của pháp luật để đảm bảo quyền lợi của người sử dụng đất. Rà soát, thống kê các dự án, công trình đã có quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư nhưng còn tồn đọng, chưa triển khai. Từ đó, làm rõ nguyên nhân và có kế hoạch, biện pháp giải quyết hoặc đề xuất xử lý dứt điểm.

Theo UBND tỉnh, trong những năm qua, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, công tác này vẫn còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế như: việc bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án còn chậm, kéo dài; việc đầu tư xây dựng các khu tái định cư chưa đáp ứng yêu cầu; tình hình khiếu kiện trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư còn diễn ra phổ biến…

Phạm Tùng