Logo Cung Cấp
Quảng Ninh có 11 dịch vụ công được tích hợp trên hệ thống Quốc gia

Quảng Ninh có 11 dịch vụ công được tích hợp trên hệ thống Quốc gia

2 năm trước cand.com.vn

Với việc sớm xây dựng Cổng dịch vụ công (CDVC) và các thành quả đi đầu trong cải cách hành chính, tỉnh Quảng Ninh được chọn là một trong 3 địa phương, cùng với TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, thực hiện thí điểm việc kết nối liên thông với CDVC Quốc gia.


Hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến tập trung của tỉnh Quảng Ninh đã được xây dựng và cung cấp cho người dân, doanh nghiệp chính thức từ ngày 1-7-2016, tại địa chỉ http://dichvucong.quangninh.gov.vn. Đến nay đã mang lại nhiều kết quả đáng ghi nhận, góp phần quan trọng trong việc đưa chỉ số cải cách hành chính của tỉnh 2 năm liên tiếp (2017, 2018) đứng vị trí quán quân toàn quốc và được người dân, doanh nghiệp khẳng định là “kênh” giao tiếp hành chính minh bạch, hiện đại, hiệu quả.

Người dân Quảng Ninh đến kê khai hồ sơ thông qua dịch vụ công trực tuyến.

Đây cũng là CDVC thứ 2 trong toàn quốc thực hiện việc công bố, công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ cấp tỉnh đến cấp xã trên cổng thông tin của Chính phủ (http://chinhphu.vn).

Kết quả từ khi đưa vào vận hành cho đến nay, CDVC trực tuyến tỉnh Quảng Ninh đã tiếp nhận và xử lý qua mạng trên 223.420 hồ sơ. Đặc biệt, trong 11 tháng đầu năm 2019, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến của 3 cấp đều tăng, trong đó, cấp huyện tăng gấp 11 lần và cấp xã tăng gấp 23 lần so với cùng kỳ năm 2018. Và đến thời điểm hiện tại, tỉnh Quảng Ninh đã có 11 dịch vụ công được tích hợp tại CDVC Quốc gia, như cấp giấy khai sinh, đổi giấy phép lái xe, chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, chứng chỉ hành nghề khám và chữa bệnh, kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu…

Việc thúc đẩy mạnh mẽ dịch vụ công trực tuyến khẳng định ý chí, quyết tâm chính trị của tỉnh Quảng Ninh trong việc kiến tạo một nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, minh bạch và hiệu quả. Trong đó sự kiện chính thức kết nối chia sẻ dữ liệu CDVC tỉnh và Hệ thống một cửa điện tử tỉnh Quảng Ninh với CDVC Quốc gia sẽ là công cụ quan trọng, hỗ trợ đắc lực cho quá trình đẩy mạnh phát triển Chính quyền điện tử hướng tới xây dựng Chính quyền số tỉnh Quảng Ninh, nhằm phục vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp...

V.Huy