Logo Cung Cấp
Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam có lãnh đạo mới

Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam có lãnh đạo mới

2 năm trước sggp.org.vn

Bộ GTVT vừa triển khai quyết định về việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Vũ Anh Tuấn, Ủy viên Ban chỉ đạo Tây Bắc giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (SBIC), kể từ ngày 10-12.


Ông Vũ Anh Tuấn cam kết sẽ lãnh đạo SBIC vượt qua khó khăn hiện tại

Chiều 9-12, Bộ GTVT đã triển khai quyết định về việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Vũ Anh Tuấn, Ủy viên Ban chỉ đạo Tây Bắc giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (SBIC), kể từ ngày 10-12, thay cho ông Nguyễn Văn Công, Thứ trưởng Bộ GTVT thôi kiêm nhiệm chức vụ này.

Ông Vũ Anh Tuấn sinh năm 1973, nguyên Tổng Giám đốc Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Phà Rừng được Bộ GTVT bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc SBIC từ ngày 1-3-2013, cho đến khi chuyển sang Ban chỉ đạo Tây Bắc vào năm 2016.

SBIC được thành lập năm 2013 trên cơ sở tổ chức lại công ty mẹ và một số đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam – Vinashin, do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ, Bộ GTVT là cơ quan đại diện chủ sở hữu.

Hậu quả nặng nề từ vụ án Vinashin khiến tình hình hoạt động kinh doanh, tài chính của SBIC và các doanh nghiệp thuộc diện giữ lại hết sức khó khăn, lỗ lũy kế lớn, lỗ kinh doanh hàng năm tiếp tục phát sinh, nhiều vấn đề tồn tại từ giai đoạn trước khi thực hiện tái cơ cấu chưa được xử lý triệt để.

Trong năm 2018, SBIC chỉ đạt tổng doanh thu 2.887 tỷ đồng, bằng 75% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế là âm 3.624,5 tỷ đồng (chủ yếu là khoản lỗ do chi phí tài chính gồm lãi vay cũ và chênh lệch tỷ giá).

BÍCH QUYÊN