Logo Cung Cấp
Bình chọn gương mặt Quả cầu vàng

Bình chọn gương mặt Quả cầu vàng

2 năm trước www.baodongnai.com.vn

Ngày 3-12, hệ thống bình chọn Gương mặt Quả cầu vàng năm 2019 chính thức được kích hoạt, để độc giả trong và ngoài nước bình chọn cho ứng viên mình yêu thích. Thời gian bình chọn bắt đầu từ 20 giờ ngày 3-12 và kết thúc 8 giờ ngày 12-12-2019.


Theo đó, có 20 đề cử thuộc 5 lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông, công nghệ y - dược, công nghệ sinh học, công nghệ môi trường, công nghệ vật liệu được đưa vào danh sách bình chọn trực tuyến. Đây là kênh tham khảo quan trọng để hội đồng tiếp tục họp đánh giá, bình chọn 10 tài năng trẻ đoạt Giải thưởng Quả cầu vàng năm 2019.

Giải thưởng Khoa học công nghệ thanh niên Quả cầu vàng do Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học - công nghệ tổ chức hằng năm từ năm 2003. Giải thưởng nhằm tuyên dương những người trẻ xuất sắc trong học tập, nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ; đồng thời tạo động lực và thúc đẩy phong trào học tập, nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, góp phần đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Năm 2019, giải thưởng tiếp tục được triển khai đối với thanh niên Việt Nam không quá 35 tuổi đang học tập, công tác ở trong và ngoài nước. Độc giả có thể truy cập vào địa chỉ http://qcv.tainangviet.vn/binh-chon để bình chọn.

Tường Vi