Logo Cung Cấp
Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh nâng cao chất lượng hoạt động

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh nâng cao chất lượng hoạt động

1 năm trước baothanhhoa.vn

Năm 2019, Ban Văn hóa - Xã hội (VH-XH) HĐND tỉnh đã bám sát các yêu cầu, nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương, chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình giám sát, tích cực phấn đấu hoàn thành các mặt công tác theo quy định của pháp luật, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh.


Đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh và các thành viên Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh giám sát tại huyện Nga Sơn.

Trong hoạt động giám sát, khảo sát, Ban VH-XH đã tập trung giám sát chuyên đề “Công tác quản lý Nhà nước và tổ chức hoạt động trong thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn tỉnh từ năm 2015 đến nay” tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và nhiều huyện, thị xã, thành phố. Cùng với việc tổ chức giám sát chuyên đề, Ban VH-XH đã tập trung giám sát tại Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh đã ban hành như: Việc phê duyệt đề án sắp xếp các trường mầm non, tiểu học, THCS và trường phổ thông có nhiều cấp học hiện có tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020; việc ban hành chính sách hỗ trợ đối với học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý Trường THPT chuyên Lam Sơn và các trường THPT trên địa bàn tỉnh; việc phê duyệt đề án sắp xếp các trường THPT công lập hiện có tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025. Giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ của ngành lao động - thương binh và xã hội tỉnh 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019, trọng tâm là việc thực hiện chính sách người có công với cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội; công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn; xuất khẩu lao động; công tác xóa đói, giảm nghèo. Giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của ngành thông tin - truyền thông từ năm 2018 đến nay, trọng tâm là việc thực hiện các quy định về phát ngôn, cung cấp, đăng, phát và xử lý thông tin báo chí trên địa bàn tỉnh. Làm việc với UBND TP Sầm Sơn, huyện Tĩnh Gia về công tác quản lý Nhà nước về phát triển du lịch từ năm 2018 đến nay, trọng tâm là công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Làm việc với UBND huyện Nga Sơn, Đông Sơn, Quảng Xương về việc sắp xếp các trường mầm non, tiểu học, THCS và trường phổ thông có nhiều cấp học hiện có tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, theo Nghị quyết số 122/2015/NQ-HĐND ngày 17-12-2015 của HĐND tỉnh.

Thông qua chương trình giám sát, Ban VH-XH đã đề cập khá đầy đủ, rõ ràng về các mặt công tác, kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân. Trên cơ sở kết quả cụ thể của từng đợt giám sát và yêu cầu thực tế nhiệm vụ, Ban VH-XH đã kiến nghị những vấn đề cụ thể có tính giải pháp nhằm đảm bảo thực hiện có hiệu quả những chủ trương, chính sách mà Trung ương và địa phương đã ban hành, góp phần tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Nâng cao ý thức trách nhiệm của chính quyền các cấp và các ngành chức năng trong việc tổ chức triển khai thực hiện các mặt công tác. Những kiến nghị của ban đang được các cấp, các ngành liên quan nghiên cứu tiếp thu và tổ chức thực hiện.

Về hoạt động thẩm tra văn bản giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh, thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, năm 2019 ban đã thẩm tra các tờ trình của UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh giữa hai kỳ họp gồm: Việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng trang thiết bị y tế chuyên dùng trong lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và phê duyệt chủ trương phân bổ kinh phí hỗ trợ trùng tu, tôn tạo và chống xuống cấp các di tích trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2019...

Phát huy những kết quả đạt được, năm 2020, Ban VH-XH tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, cụ thể hóa bằng kế hoạch giám sát hàng quý, hàng tháng phù hợp với tình hình thực tế. Tổ chức các đoàn giám sát, khảo sát phù hợp với từng nội dung giám sát. Hoạt động giám sát của ban sẽ đi sâu vào từng vấn đề cụ thể, những vấn đề mà dư luận đang quan tâm. Trong đó tổ chức giám sát chuyên đề về công tác quản lý Nhà nước về xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa từ năm 2016 đến nay. Tổ chức giám sát và khảo sát thường xuyên về: Công tác quản lý việc trùng tu, tôn tạo các di tích trên địa bàn tỉnh từ năm 2011 đến năm 2016; công tác quản lý, sử dụng quỹ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh từ năm 2015 đến năm 2017; công tác quản lý Nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh từ năm 2015 đến năm 2018; công tác khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh từ năm 2015 đến năm 2018; giám sát việc thực hiện chính sách đối với giáo viên mầm non và chính sách xã hội hóa giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh.

Bài và ảnh: Minh Hiếu