Logo Cung Cấp
KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ 17 HĐND TỈNH QUẢNG NGÃI KHÓA XII

KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ 17 HĐND TỈNH QUẢNG NGÃI KHÓA XII

1 năm trước quochoitv.vn

Tại Quảng Ngãi, sáng 9-12, HDND tỉnh Quảng Ngãi khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021 khai mạc kỳ họp thứ 17, tập trung xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh, thảo luận, thông qua nhiều chương trình, nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương trong năm 2020.