Logo Cung Cấp
Đà Nẵng: Giải quyết chế độ trợ cấp thường xuyên cho hơn 1.000 người trong năm 2019

Đà Nẵng: Giải quyết chế độ trợ cấp thường xuyên cho hơn 1.000 người trong năm 2019

1 năm trước baodansinh.vn

Thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng, năm 2019, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP Đà Nẵng đã giải quyết chế độ trợ cấp thường xuyên và một lần cho hơn 1.580 lượt người, trong đó trợ cấp hàng tháng là 1.020 trường hợp.


Lễ Truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" tại Đà Nẵng.

Thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công cách mạng về nhà ở, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP Đà Nẵng cho biết, địa phương đã hoàn thành Kế hoạch sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng năm 2019. Theo đó, đã hoàn thành xây mới, sửa chữa 755/737 nhà (đạt tỷ lệ 102%). Trong đó: xây mới 281 nhà, sửa chữa 474 nhà. Thành phố cũng tặng mỗi hộ được hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà ở 1 ti vi màn hình phẳng, với tổng kinh phí hơn 2 tỷ đồng.

Trong năm 2019, sở cũng tham mưu UBND thành phố triển khai công tác hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở người có công với cách mạng năm 2020 đến quận, huyện, xã, phường. Dự kiến, sẽ có có 814 nhà ở người có công với cách mạng được hỗ trợ sửa chữa, xây mới trong năm 2020 (trong đó, sửa chữa: 605 nhà, xây mới: 209 nhà).

Đặc biệt, trong năm 2019, sở đã tham mưu UBND thành phố trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho 26 trường hợp tại Quyết định 713/QĐ-CTN ngày 6/5/2019. Đến nay, trên địa bàn thành phố có 3.360 mẹ Việt Nam Anh hùng, hiện có 161 mẹ còn sống.

Các Mẹ đều được các đơn vị phụng dưỡng, chăm sóc chu đáo với mức phụng dưỡng hàng tháng 1.000.000 đồng trở lên, hàng tháng thành phố còn trích từ ngân sách để bù mức phụng dưỡng cho đủ 1.000.000 đồng đối với các Mẹ có mức phụng dưỡng dưới 1.000.000 đồng. 100% Bà mẹ Việt Nam anh hùng và thương, bệnh binh nặng trên địa bàn thành phố đều có nhà ở ổn định.

Năm 2019, TP Đà Nẵng cũng đã giải quyết chế độ trợ cấp thường xuyên, 1 lần cho 1.581 lượt người có công với cách mạng. Trong đó, trợ cấp hàng tháng cho 1.020 trường hợp và giải quyết trợ cấp 1 lần 561 lượt đối tượng.

Đến nay, TP Đà Nẵng có hơn 20.000 đối tượng hưởng trợ cấp thường xuyên với kinh phí chi trả hàng năm hơn 360 tỷ đồng.

BÙI MINH