Logo Cung Cấp
Chỉ 2% học sinh trả lời được phép tính cộng đơn giản này

Chỉ 2% học sinh trả lời được phép tính cộng đơn giản này

1 năm trước vtc.vn

Bài toán cộng trừ đơn giản này làm khó rất nhiều học sinh do không thể tìm ra được quy luật chung của các phép tính.


Thực hiện phép tính cộng dưới đây:

7 + 2 + 5 = ?

(theo Picsdownloadz)

Quỳnh Anh