Logo Cung Cấp
OECD: Châu Á nhận tới một nửa số vốn kêu gọi từ IPO trên toàn thế giới

OECD: Châu Á nhận tới một nửa số vốn kêu gọi từ IPO trên toàn thế giới

2 năm trước nhipcaudautu.vn

Các công ty phi tài chính ở châu Á đã gọi vốn được trung bình 67 tỷ USD mỗi năm trong thập kỷ qua.


Châu Á đang phát triển nhanh hơn các khu vực còn lại của thế giới, khi hơn một nửa số vốn được huy động thông qua các đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) đều “chảy” vào thị trường này trong năm 2018, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) cho biết trong một báo cáo được công bố ngày 8/12.

OECD cho biết, các hộ gia đình ở các châu lục khác đã đã bắt đầu tăng cường đầu tư vào các công ty tại châu Á thông qua các quỹ hưu trí, quỹ tương hỗ, cùng những kênh trung gian khác.

Các công ty có quy mô nhỏ ở khu vực có kinh tế phát triển khá nhanh này đang sử dụng thị trường vốn để huy động được dòng tiền lớn hơn so với các công ty có quy mô tương đương ở các châu lục khác.

Theo số liệu của bản báo cáo, các công ty phi tài chính châu Á đã gọi vốn được trung bình 67 tỷ USD mỗi năm trong thập kỷ qua, vượt qua tổng số vốn mà các công ty từ châu Âu và Mỹ kêu gọi được trong cùng thời kỳ.

Sự phát triển nhanh chóng của thị trường vốn ở châu Á chủ yếu là nhờ số lượng các công ty Trung Quốc chọn cách gọi vốn thông qua IPO tăng mạnh. Chỉ trong năm 2018, đã có thêm khoảng 748 công ty châu Á tham gia thị trường vốn, tương đương 60% tổng số công ty niêm yết mới trên toàn thế giới.

Trung Quốc là nước có số lượng các công ty IPO dẫn đầu châu Á.

Tuy nhiên, Hàn Quốc, Ấn Độ và Nhật Bản cũng được xếp hạng trong 10 nền kinh tế hàng đầu khi nói đến số lượng công ty mới niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Nhìn sâu hơn, một số nền kinh tế mới nổi của châu Á như Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và Malaysia đều có số lượng IPO cao hơn hầu hết các nền kinh tế phát triển ở khu vực khác.

Báo cáo cho biết, với hoạt động IPO tiếp tục diễn ra mạnh mẽ và sự gia tăng ảnh hưởng của các công ty châu Á, thị trường chứng khoán khu vực sẽ mở rộng quy mô hơn nữa nhờ vào các khoản đầu tư từ nước ngoài.

Nguồn TTXVN