Logo Cung Cấp
EVNNPC: Hiệu quả bước đầu từ mô hình công ty dịch vụ

EVNNPC: Hiệu quả bước đầu từ mô hình công ty dịch vụ

1 năm trước congthuong.vn

Sau gần 1 năm đi vào hoạt động, lĩnh vực dịch vụ điện lực của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã đạt được những kết quả quan trọng, cho thấy hiệu quả bước đầu đã được phát huy.


Sau gần 1 năm hoạt động, công ty dịch vụ điện lực miền Bắc thuộc EVNNPC đã đạt được những kết quả quan trọng

Tiên phong triển khai, quyết liệt thực hiện

Thực hiện chủ trương của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về việc tách bạch và phân định rõ hoạt động dịch vụ điện với sản xuất, kinh doanh điện, ngay từ cuối năm 2018, EVNNPC đã nỗ lực xây dựng kế hoạch triển khai đồng bộ và là đơn vị tiên phong trong việc thành lập và đưa công ty dịch vụ điện lực miền Bắc (NPSC) vào hoạt động từ ngày 1/1/2019. Ban lãnh đạo EVNNPC cũng vạch ra kế hoạch hoạt động cho NPSC trong 2 năm đầu tiên, trong đó năm 2019, nhanh chóng kiện toàn bộ máy tổ chức; tập trung vào các mảng công việc như: Tư vấn; Thí nghiệm điện; Sửa chữa và xây lắp; Quản lý thiết bị và sản xuất thiết bị. Đồng thời tăng cường đào tạo và bồi dưỡng kiến thức về quản trị doanh nghiệp và chuyên môn nghiệp vụ cho các cán bộ quản lý các cấp và nâng cao kỹ năng cho đội ngũ lao động trực tiếp.

Về mặt khoa học công nghệ, NPSC sẽ sử dụng khai thác có hiệu quả các phần mềm dùng chung trong Tổng Công ty; nghiên cứu sản xuất các thiết bị điện, các phụ kiện lưới điện thay thế nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng dịch vụ tốt nhất, giá cả cạnh tranh.

Trên thực tế, ngay từ năm 2016, EVNNPC đã có 3 đơn vị là các Công ty Điện lực: Phú Thọ, Lào Cai và Công ty Lưới điện Cao thế miền Bắc (NGC) đã thành lập Xí nghiệp Dịch vụ điện lực. Đồng thời, ở cấp các Công ty Điện lực đã xây dựng phương án tách bạch hoạt động dịch vụ với quản lý vận hành lưới điện phân phối, tiến tới thực hiện phương án, mỗi Công ty Điện lực thành lập một Xí nghiệp Dịch vụ điện lực trên cơ sở sát nhập các đơn vị phụ trợ như xây lắp, thí nghiệm, sửa chữa, thiết kế, quản lý dự án…

Ngay sau khi có quyết định, EVNNPC đã chuyển nhiệm vụ quản lý lưới điện 110 kV từ NGC về 27 Công ty Điện lực địa phương. Một bộ phận còn lại sẽ tham gia hoạt động của NPSC, với các nhiệm vụ chính như: phát triển công tơ mới, các dịch vụ điện sau công tơ; tư vấn thiết kế, xây lắp điện, đại tu, sửa chữa lớn…

Ông Thiều Kim Quỳnh - Chủ tịch EVNNPC cho biết, nếu như trước đây, 80% khối lượng sửa chữa lớn liên quan đường dây 110 kV như sơn cột, sửa các thiết bị hỏng hóc đều phải thuê ngoài thông qua đấu thầu. EVNNPC chỉ làm được những việc nhỏ liên quan sửa chữa thường xuyên. Khi đưa NPSC vào hoạt động, phần lớn các công việc trên sẽ do công ty đảm trách.

Cũng theo đại diện EVNNPC, sự ra đời khối dịch vụ không chỉ tạo nên sự bài bản, chuyên nghiệp trong hoạt động của các khối khác nhau trong tổng công ty mà quan trọng là sẽ gia tăng được nguồn thu cho đơn vị trong tương lai.

Những kết quả bước đầu

Trong báo cáo sơ kết của NPSC cho thấy, 9 tháng đầu năm, toàn đơn vị đã thực hiện nhiều dịch vụ như: Tư vấn dịch vụ điện, thí nghiệm, sửa chữa lớn, sửa chữa máy biến áp, treo tháo công ty định kỳ, chỉnh trang, bó gọn cáp viễn thông treo trên cột điện, quản lý dự án, xây lắp, lắp đặt, kinh doanh pin mặt trời áp mái, thực hiện dịch vụ cho các khách hàng ngoài EVNNPC. Các dự án, công trình do NPSC thực hiện đã đảm bảo tiến độ, chất lượng theo kế hoạch đề ra, góp phần vào thành công chung của Tổng công ty EVNNPC.

Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, trong 9 tháng, tổng doanh thu của NPSC đạt được là trên 235 tỷ đồng, gần 50% kế hoạch năm. Lợi nhuận 9 tháng đầu năm ước đạt 2,88 tỉ đồng, đạt 73% kế hoạch năm. Công ty cũng đã đảm thu nhập bình quân cho 972 lao động với mức 17,99 triệu đồng/người/tháng. Các quyền lợi khác của người lao động được đảm bảo theo quy định.

Nhiều lãnh đạo công ty điện lực cho biết, sau gần 1 năm hoạt động, kết quả thu được khá tốt, các chỉ tiêu hài lòng của khách hàng tăng lên, bộ máy phối hợp nhịp nhàng, đời sống cán bộ công nhân viên khối dịch vụ được đảm bảo.

Có thể nói, NPSC ra đời đã khẳng định quyết tâm của ngành điện nói chung và EVNNPC nói riêng trong việc thực hiện chủ trương của Chính phủ về sắp xếp và tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước nhằm công khai, minh bạch hoạt động sản xuất, kinh doanh điện năng, đảm bảo kinh doanh hiệu quả. Quan trọng hơn, đó là bước chuyển của ngành điện nói chung và EVNNPC nói riêng nhằm hướng tới khách hàng trong nền kinh tế thị trường thời kỳ hội nhập.

Vũ Sơn