Logo Cung Cấp
Tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

2 năm trước baotintuc.vn

Chiều 9/12, tại thành phố Hải Dương, Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng do đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương về dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.


Đồng chí Trần Cẩm Tú phát biểu tại hội nghị.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú biểu dương những kết quả đạt được của Hải Dương thời gian qua: kinh tế tăng trưởng khá, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện, nâng lên. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm, có nhiều chuyển biến tốt.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương đã tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với các quy định về nêu gương đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần đấu tranh ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, giữ vững ổn định, đoàn kết và phát triển địa phương.

Chỉ ra những khuyết điểm còn tồn tại, đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị thời gian tới Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương cần tăng cường hơn nữa vai trò của cấp ủy, người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và các quy định nêu gương với tinh thần kiên quyết, kiên trì, bền bỉ để thưc sự có chuyển biến tích cực, rõ nét trong mỗi tổ chức, cá nhân.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương cần quan tâm, coi trọng công tác xây dựng Đảng; thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất cao trong Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và đồng thuận trong nhân dân.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cần tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu bằng những hành động thiết thực, cụ thể; kịp thời phát hiện, nhân rộng, biểu dương, khen thưởng gương người tốt, việc tốt, những tổ chức đảng, đảng viên có cách làm sáng tạo, hiệu quả.

Quang cảnh hội nghị.

Hải Dương cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; đẩy mạnh thực hiện các khâu đột phá trong phát triển kinh tế, xã hội; đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; nâng cao chất lượng hoạt động bộ máy hành chính; đổi mới phong cách làm việc, đề cao tính chuyên nghiệp, tinh thần phục vụ, sâu sát cơ sở của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; khắc phục ngay tình trạng quan liêu, vô cảm trước khó khăn, bức xúc của doanh nghiệp và nhân dân.

Đồng thởi, tỉnh cần tiếp tục tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức; rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; rà soát, miễn nhiệm, thay thế kịp thời những cán bộ thiếu gương mẫu, yếu kém về năng lực, phẩm chất, không hoàn thành nhiệm vụ, tín nhiệm thấp.

Đồng chí Trần Cẩm Tú cũng lưu ý Hải Dương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác thanh, kiểm tra, giám sát, điều tra, truy tố, xét xử, khắc phục cho được tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”. Cấp ủy cần tạo điều kiện thuận lợi, là điểm tựa tinh thần vững chắc để Ủy ban Kiểm tra các cấp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao.

Tỉnh tập trung kiểm tra, xử lý kịp thời những vi phạm mới phát sinh, những vi phạm suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những vấn đề gây bức xúc trong dư luận; phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh tình trạng “tham nhũng vặt” ở địa phương, đơn vị.

Hải Dương cũng cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, mạnh mẽ hơn nữa để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020; chuẩn bị tốt việc tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Tin, ảnh: Mạnh Tú (TTXVN)