Logo Cung Cấp
Năm 2020 mức đóng BHYT theo hộ gia đình tăng bao nhiêu?

Năm 2020 mức đóng BHYT theo hộ gia đình tăng bao nhiêu?

1 năm trước plo.vn

Từ 1-7-2020, lương cơ sở tăng từ 1,49 triệu đồng lên 1,6 triệu đồng/tháng, mức đóng bảo hiểm y tế (BHYT) theo hộ gia đình cũng sẽ được điều chỉnh tăng tương ứng.


Bắt đầu từ 1-7-2020, theo điểm e khoản 1 điều 7 Nghị định 146/2018/NĐ-CP, mức đóng BHYT hộ gia đình sẽ thay đổi như sau:

Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở; người thứ 2, thứ 3, thứ 4 đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất. Từ người thứ 5 trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.

Như vậy, mức đóng của người thứ 1 tăng lên 72.000 đồng/tháng (4,5 x 1.600.000 đồng = 72.000 đồng). Mức đóng của những người còn lại cũng tăng theo: người thứ 2 đóng 50.400 đồng/tháng; người thứ 3 đóng 43.200 đồng/tháng; người thứ 4 đóng 36.000 đồng/tháng; người thứ 5 đóng 28.800 đồng/tháng.

Còn từ ngày 1-1-2020 đến 30-6-2020, mức đóng BHYT hộ gia đình được tính như sau:

Người thứ nhất đóng 67.050 đồng/tháng; người thứ 2 đóng 46.935 đồng/tháng; người thứ 3đóng 40.230 đồng/tháng; người thứ 4 đóng 33.525 đồng/tháng và người thứ 5 đóng 26.820 đồng/tháng.

G.THANH