Logo Cung Cấp
Tái diễn ô nhiễm không khí nghiêm trọng tại Hà Nội

Tái diễn ô nhiễm không khí nghiêm trọng tại Hà Nội

1 năm trước vnews.gov.vn


Chất lượng không khí tại thủ đô từ đêm qua phổ biến ở ngưỡng có hại cho sức khỏe, một số điểm lên ngưỡng rất có hại.